Гледаме все повече реклами по телевизията

Рекламите са неделима част от телевизионното време и са основен източник на финансиране за частните медии. С годините броят на рекламните послания на търговските марки от всички продуктови категории се увеличава. В следващите редове обобщаваме накратко данните за рекламите и рекламните блокове в най-гледаните ТВ канали в България за периода януари-септември 2022 г. На първата графика са представени данните за среднодневното време в минути, през което телевизиите излъчват търговска реклама:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 1 януари-30 септември 2022 г.

Основните ТВ канали на двете водещи групи BMG и NBG се открояват с най-продължително среднодневно рекламно време, съответно 185 минути за бТВ и 215 минути за Нова ТВ. Резултатите са логични – със своята разнообразна програма двата канала имат най-големи аудиторни дялове, което ги прави най-атрактивни за рекламодателите. За сравнение, данните за периода януари-септември 2021 г. показват по-дълго среднодневно рекламно време при бТВ – 203 минути и по-кратко при Нова ТВ – 200 минути. В нишовите канали среднодневното рекламно време варира в широк диапазон. В ТВ каналите, представлявани от TSH, с най-малко излъчено рекламно време са детските канали. Те подлежат на допълнителен контрол и ограничения предвид основната аудитория, към която са насочени. ТВ каналите на БНТ излъчват малко реклама, но за държавната медия държавната субсидия е основен източник на финансиране, а не рекламата.

На следващите графики се фокусираме върху трите основни национални телевизии – БНТ1, бТВ и Нова ТВ и първо представяме данните за средна продължителност на прекъсванията за реклама по месеци:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 1 януари-30 септември 2022 г.

За първите девет месеца на годината Нова ТВ е с най-продължителни блокове, следвана от бТВ и БНТ 1. При двете частни телевизии дългата продължителност на рекламните прекъсвания през месеците февруари, юни, юли и август се дължи на няколко фактора, сред които са по-ниските рейтинги и по-ниската цена за реклама. През септември БНТ 1 регистрира пик в средната продължителност на рекламните си блокове, породен от предизборните кампании на политическите партии. В заключение можем да допълним данните на графиката с факта, че за първите девет месеца от годината осреднената продължителност на рекламните блокове за всички канали е 2 минути и 51 секунди, което представлява увеличение с 8% спрямо аналогичния период на предходната година.

Продължителността на рекламните блокове се отличава силно и през различните часови пояси на денонощието. Ето как изглеждат данните:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 1 януари-30 септември 2022 г.

В ефира на бТВ и Нова ТВ най-дълги са рекламните блокове през т. нар. прайм тайм. В диапазона между 19:00 и 24:00 ч. рекламните блокове на бТВ са най-дълги, средно 5 минути и 23 секунди. В Нова ТВ най-дълги са прекъсванията за реклама между 17:00 и 19:00 ч – почти 6 минути. Следващият предпочитан за реклама часови слот е между 06:00 и 09:00 ч., когато водещите телевизии излъчват сутрешните си информационни блокове. От графиката се вижда, че сутрешните рекламни блокове в Нова ТВ са най-дълги, средно за периода 4 минути и 37 секунди, следвани от тези в бТВ – 2 минути и 54 секунди при средна продължителност общо за всички ТВ канали 2 минути и 30 секунди. Забележимо, продължителността на нощният рекламен блок в Нова ТВ надвишава почти с 3 пъти този в бТВ, а причина за това е много по-големият брой рекламни паузи в бТВ. Впечатление прави и дългата средна продължителност на рекламните блокове в нощните часове по БНТ 1, но причината е противоположна – за анализирания период прекъсванията за реклама в БНТ1 след полунощ са общо 28 на брой.

На последната графика акцентът е върху разпределението на рекламните блокове според дефинираните диапазони за продължителността им:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 1 януари-30 септември 2022 г.

Кратките рекламни блокове до 2 минути имат най-голям дял в ефира на БНТ 1 и общо за всички ТВ канали. При бТВ преобладават рекламни блокове с продължителност до 2 минути, следвани от тези с продължителност между 4 и 6 минути. В ефира на Нова ТВ доминират дългите рекламни блокове между 6 и 8 минути.

Завършваме темата с обобщени данни за първите девет месеца на годината за трите основни канала и общо за всички телевизионни канали, за които е наличен програмен и рекламен мониторинг:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 1 януари-30 септември 2022 г.

Нова ТВ е с най-висок среден брой реклами на прекъсване – 12. Най-често за реклама прекъсва програмата на бТВ – 55 на ден. Въпреки разликите между бТВ и Нова ТВ, среднодневният брой реклами е изравнен – 562 в ефира на бТВ и 561 в Нова ТВ.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

Първият епизод на новия сериал „С река на сърцето“ привлече най-много зрители.

Есенният ТВ сезон започна с първите дни на септември. Наред с изобилието от ТВ игри, реалити и музикални формати, в най-гледаното време намират място и български сериали, които в последните години са запазена марка и за двете водещи национални телевизии. През този сезон Нова ТВ представя на своите зрители пети, финален, сезон на криминалната сага „Братя“, както и премиера на семейната драма „С река на сърцето“. бТВ от своя страна стартира излъчване на втори сезон на сериала „Мен не ме мислете“, който от настоящата пролет вълнува феновете на родните сериали. Представяме рейтингите на първите им епизоди в няколко целеви групи, разделени по възраст, тип населено място и пол:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 05-13 септември 2022 г.

Младата аудитория под 18 годишна възраст е привлечена в най-голяма степен от първите епизоди на продукциите на Нова ТВ – „Братя“ и „С река на сърцето“, докато първото излъчване от втори сезон на „Мен не ме мислете“ е заинтригувало в най-малка степен групата. Сред аудиторията на възраст между 18 и 49 години лидер отново е криминалното заглавие на Нова ТВ – „Братя“, следвано от първи епизод на „С река на сърцето“. За хората над 50 годишна възраст фаворит е сериалът на бТВ „Мен не ме мислете“, който достига най-висок рейтинг измежду всички групи – 11.4%.

По отношение на критерия населено място, основен извод от отчетените данни е, че градската и софийска аудитория са предпочели първите епизоди от сериалите на Нова ТВ. Сериалът на бТВ отчита почти равностоен рейтинг сред хората, живеещи в селата и градовете, но регистрира най-нисък рейтинг сред зрителите от София.

Различията между интересите на мъжете и жените се виждат най-отчетливо в резултатите на „Мен не ме мислете“ – рейтингът на женската аудитория е почти двойно по-висок от този на мъжката аудитория. „С река на сърцето“ е сериалът, който привлича най-много мъже измежду трите сериала.

Още информация за първите епизоди на предаванията от ТВ сезон есен’22 може да прочетете в обзорните статии Музикалните предавания доминират в категория „Забавни и реалити формати“ и „Стани богат“ привлича най-много зрители в първия епизод от новия ТВ сезон.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

„Стани богат“ привлича най-много зрители в първия епизод от новия ТВ сезон.

ТВ игрите са един от най-интересните и гледани формати в ефир. През последните години трите национални телевизии – БНТ1, бТВ и Нова ТВ, включиха в програмите си, преди централните новини,  забавни ТВ игри, които да събират цялото семейство пред малкия екран. На 5-ти септември, понеделник, в 18:00 часа, Нова ТВ стартира нов за българските зрители формат – „Голямото преследване“, с водещ Ники Кънчев. На същата дата и в същия часови сегмент бТВ стартираха новия сезон на утвърдената през годините ТВ игра „Стани богат“. БНТ1 стартират „Последният печели“ седмица по-късно. От този сезон Нова ТВ ще излъчва „Семейни войни“ само в петък и с нов, по-ранен начален час. Представяме постигнатите рейтинги на първите епизоди на ТВ игрите в различни целеви групи, разделени по основните критерии – възраст, местоживеене и пол:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 05-12 септември 2022 г.

За зрителите до 18 годишна възраст най-голям интерес провокира стартът на „Голямото преследване“ по Нова ТВ. Концепцията на предаването поражда висок интерес и при зрителите на възраст между 18 и 49 години. Първият епизод през новия сезон на добре познатата игра „Стани богат“ отчита най-висок интерес сред най-възрастната аудитория (50+).

При градската аудитория, включително и тази на столицата, най-висок резултат постига първи епизод на „Голямото преследване“. „Стани богат“ е безспорен лидер сред зрителите в селата, а „Семейни войни“ е другото заглавие, което се отличава с най-висок рейтинг на зрителите, разделени според местоживеене.

Като цяло, жените проявяват по-голям афинитет към телевизията и това си личи от данните на графиката, според които всяка една ТВ игра регистрира по-висок рейтинг в сравнение с мъжете. Към първите епизоди на двата конкурентни формата жените са проявили сходен интерес – 7.2% рейтинг за „Голямото преследване“ и 7.1% за „Стани богат“.  За разлика от тях, мъжете са по-категорични в избора си и играта на бТВ е лидер с 6% рейтинг. Епизодът на „Семейни войни“ е предаването с най-малко мъжка аудитория – 2,2% рейтинг. „Последният печели“ на БНТ 1 отчита най-добър баланс между зрителите от двата пола – 2.5% рейтинг при мъжете и 2.7% при жените.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

Музикалните предавания доминират в категория „Забавни и реалити формати“

И през настоящата есен двата водещи национални канала, бТВ и Нова ТВ, се впуснаха в остра битка за интереса на зрителите. бТВ стартира новия телевизионен сезон с добре познати и утвърдени заглавия. Нова ТВ заложи на утвърдения реалити формат „Игри на волята“, а седмица по-късно добави към съдържанието си два нови формата – „С Рачков всичко е възможно“ и „Звездите в нас“. На графиката представяме постигнатите рейтинги на първите епизоди на всяко предаване в различни целеви групи, разделени по основните критерии – възраст, местоживеене и пол:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 03-11септември 2022 г.

От данните можем да заключим, че най-предпочитани сред младата аудитория под 18 години са първите епизоди на „Гласът на България“ по бТВ и „Игри на волята“ по Нова ТВ с равностоен рейтинг от 5.2%. Активната аудитория на възраст между 18 и 49 години също е привлечена в най-голяма степен от тези заглавия, но „Игри на волята“ е водещото предаване с рейтинг 10.1%, следвано от „Гласът на България“ с 9.5% рейтинг на първия епизод. При зрителите на и над 50 години рекордно висок рейтинг  от 19.9% бележи музикалният формат на бТВ, следван от първи епизод на „Фермата“ с рейтинг 14.8% и новото предаване на Нова ТВ, излъчено в неделя вечер – „Звездите в нас“ с рейтинг 14.3%.

По отношение на софийската аудитория и аудитория в градовете с най-високи резултати отново се отличават първите епизоди на „Гласът на България“ и „Звездите в нас“. За хората от селата най-голям интерес са представлявали първите епизоди на трите заглавия от ефира на бТВ – „Фермата“, „Гласът на България“ и „Шоуто на Николаос Цитиридис“.

Освен по възраст и тип населено място, в настоящата тема проследяваме интересите на аудиторията и по пол. Според получените данни, мъжката аудитория е проявила най-силен интерес към първи епизод на „Гласът на България“.  На второ място е музикалното шоу на Нова ТВ „Звездите в нас“, чийто първи епизод се излъчи успоредно с втори епизод на „Гласът на България“.  От цифрите на графиката се вижда, че всички формати постигат по-висок рейтинг сред женската аудитория. И двата пола проявяват най-силен интерес към музикалното шоу на бТВ.

На 10-ти септември, събота вечер, стартира и новото забавно шоу в ефира на Нова ТВ – „С Рачков всичко е възможно“. Най-голям интерес предаването отчита сред зрителите на възраст над 50 години, следвани от жените и зрителите в София, но резултатите на първия епизод не го поставят на челни позиции в нито една от изследваните целеви групи. Концепцията на предаването запазва комедийния си характер и залага предимно на импровизации между Рачков и гостите в студиото. Дали предаването ще намери място сред топ заглавията за сезона, остава да проследим през следващите месеци.

От данните можем да заключим, че сред първите епизоди на представените предавания безспорен фаворит на зрителите е „Гласът на България“, следвано от „Звездите в нас“ и „Фермата“.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

Навиците на радиослушателите се променят

През последните години обкръжаващата ни среда се трансформира и развива с бързи темпове. Традиционните източници на информация продължиха да заемат централно място в ежедневието ни, но към тях се присъединиха и нови технологии, чиято гъвкавост позволи на аудиторията да поддържа връзка със света в удобно за нея време и място. Тази естествена промяна доведе до еволюция и сред традиционните медии, които направиха съдържанието си още по-достъпно за аудиторията. Така например, телевизията и радиото последваха тенденцията и „излязоха“ от домовете на аудиторията си, за да са в контакт с нея постоянно чрез смартфон или таблет. Тази промяна повлия положително и традиционните комуникационни канали запазиха високото си покритие сред населението. Данните на графиката по-долу показват, че за м. юни 2022 г. радиото достига до 90.1% от хората на възраст между 15 и 69 години:

Източник: ГАРБ. Целева група: А 15-69. Период: юни 2022 г.

Богатото разнообразие от радиостанции покрива всички музикални стилове и предлага интересен журналистически поглед върху актуалните теми, достигайки до 63.1% от аудиторията между 15 и 69 годишна възраст на ежедневна база. Данните от графиката показват, че радиото продължава да бъде предпочитан източник на информация и/или забавление за преобладаващата част от населението.

На следващата графика проследяваме промяната на продължителността на времето, което изследваната аудитория прекарва в слушане на радио за периода от началото на 2019 г. до юни 2022 г. След пиковите стойности, достигнати през 2020 г., започва постепенен спад на времето, прекарано в слушане на радио. Въпреки нормализиращата се обстановка, нивата на среднодневните минути, които отделяме на радиото, остават по-ниски в сравнение с 2019 г. Причина за това можем да търсим в естествената трансформация на средата и навлизането все повече в нашето ежедневие на различни онлайн платформи.

Източник: ГАРБ. Целева група: А 15-69. Период: януари 2019 г. – юни 2022 г.

Заслужава си да отбележим, че през първата половина на 2022 г. среднодневните минути на слушане на радио през различните месеци остават на постоянно ниво, което означава по-устойчиви навици в потреблението на радио.

Специфичните целеви групи отделят различно време, за да слушат радио:

Източник: ГАРБ. Целева група: А 15-69. Период: юни 2022 г.

Мъжката аудитория на възраст между 25 и 54 години прекарва най-дълго време в слушане на радио –по 90 минути среднодневно, а мъжете, като цяло, отделят най-много време, за да слушат радио през деня. Данните също така показват, че градското население слуша повече радио спрямо общото за страната, което означава, че то продължава да е предпочитан канал за бърз достъп до актуална информация и/или забавление за живеещите в градовете.

На графиката по-долу проследяваме как се променят местата, на които хората най-често слушат радио:

Източник: ГАРБ. Целева група: А 15-69. Период: януари 2019 г. – юни 2022 г.

Най-често слушаме радио вкъщи и в колата, докато пътуваме. Фактът, че голяма част от населението слуша радио докато шофира не е изненадващ, но слушането на радио вкъщи постепенно расте – от 43% средно за 2019 г., до 47% средно за първата половина на 2022 г. Обяснение за това е обстоятелството, че част от работещите хора продължават да са в т.н. режим „хоум офис“ и след отмяната на рестриктивните мерки, въведени от държавата. По този начин заетите „внесоха“ работните си навици у дома.

На последната графика представяме най-предпочитаните радио станции за м. юни 2022 г. сред аудиторията на възраст между 15 и 69 години:

Източник: ГАРБ. Целева група: А 15-69. Период: Юни 2022 г.

В класацията присъстват радио станции с разнообразно по профил музикално съдържание и станции с изявен новинарски профил, като например – Хоризонт БНР, Дарик радио, бТВ Радио.

Като извод можем да отбележим, че радиото остава най-достъпната медия и продължава да е важен елемент от ежедневието на хората. Времето, прекарано в слушането му, намалява поради появата на нови канали и онлайн платформи за информация и забавление. За да поддържа интерес сред слушателите си, радиото се стреми да бъде по-близо до аудиторията, поддържайки фен страници в социалните медии и подкасти, организирайки различни видове игри със слушателите си, както и провеждайки събития на открито за всички свои фенове.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

Гледаме по-малко телевизия.

Въпреки че пандемията започна да отстъпва място на други водещи новини, промените, до които тя доведе, оставиха трайни следи. За много работещи хора домът продължи да съчетава функциите на място за почивка и работна среда, а виртуалните срещи останаха лесен и удобен начин за комуникация. В среда на геополитическа и икономическа нестабилност, както и на динамично ежедневие, в което живеем, телевизията остава един от най-предпочитаните канали за информация и забавление. Водещите телевизионни канали продължиха да излъчват нови продукции и забавно-развлекателни програми, но независимо от усилията им отчитаме намаляване на времето, което аудиторията прекарва пред малките екрани. На представената графика разглеждаме среднодневното време, прекарано в гледане на телевизия от населението на възраст над четири години за периода от януари 2020 г. до юли 2022 г.:

Източник: ГАРБ, Live+ Time Shift. Целева група: всички на възраст над 4 год. Период: януари 2020 г. – юли 2022 г.

Данните на графиката представят комбинирани резултати от т.н. „живо“ гледане в момента на излъчване и от „отложено гледане“, позволяващо на зрителите да гледат съдържание до 7 дни назад след неговото „живо“ излъчване. В последните години все повече домакинства добавят тази услуга и се възползват от възможността да проследяват телевизионно съдържание в удобно за тях време.

По традиция зимните месеци януари и февруари се характеризират с висока гледаемост заради по-кратката продължителност на деня и студеното време, което заставя хората да прекарват повече време у дома. Вижда се, че 2021 г. е с най-високи стойности на среднодневна гледаемост през този период. Обяснение на този факт е, че през януари и февруари 2021 г. разпространението на Covid е в своя пореден пик, а ваксинацията все още е в начален етап. В началото на настоящата година страната ни е изправена пред нова Covid вълна, но наложените рестриктивни мерки засягат предимно населението без сертификат за поставена ваксина или непреболедували Covid. В сравнение с предходната година среднодневното време, прекарано в гледане на телевизия намалява, като най-значителна е разликата в м. януари – близо шест и половина минути по-малко. В търсене на решение за повишаване на интереса на зрителите и задържането им пред ТВ екраните през настоящата 2022 година двете водещи национални телевизии – бТВ и Нова ТВ, стартираха новите си заглавия още в средата на м. февруари, с което „издърпаха“ началото на пролетните си сезони. Този подход дава резултат за кратко и през февруари спадът е минимален. В последващите месеци, с всяка изминала година среднодневната гледаемост възстановя още по забележимо тенденцията за спад. Едно от обясненията за това е отслабващата сила на Covid и стремежът на хората да прекарват все повече време извън дома в опит да се върнат към нормалността. Независимо от силната пролетна програма, изпълнена с нови заглавия, гледаемостта през 2022 г. спада, като най-осезаема е разликата през април, когато зрителите прекарват близо двадесет и две и половина минути по-малко пред телевизорите. През май 2022 г. финалните епизоди на риалити форматите успяват да стопят разликата до четиринадесет минути в полза на 2021 година. През юни разликата отново се задълбочава, като обяснение за това е излъченото през 2021 г. Европейско първенство по футбол, което беше първото състояло се голямо спортно събитие след появата на Covid. През юли 2022 г. множеството политически и икономически събития в страната предизвикаха повишен интерес от страна на зрителите, благодарение на който среднодневното време на гледане на телевизия намалява със около 8 минути в сравнение с предходната година.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

Най-гледаните новинарски емисии на националните телевизии.

Новините в националните телевизии са неделима част от ежедневието на всеки човек и остават предпочитан източник на информация. Затова сравнихме гледаемостта на новинарските блокове на трите основни канала – БНТ 1, бТВ и Нова ТВ. За целите на анализа разделихме новините в зависимост от деня – работен или почивен, както и спрямо часа на излъчване – обедни, следобедни, централни и късни емисии. Данните на графиката дават информация за средно достигнатия рейтинг в широката целева група на всички лица, навършили 18 годишна възраст:

Източник: ГАРБ. Целева група: А 18+. Период: 01.01-30.06.2022 г.

Точно в 12 часа започват обедните новини и на трите национални телевизии. Заради часа на излъчване те привличат повече зрители в почивните дни от седмицата. През работните и през почивните дни от седмицата най-висок среден рейтинг постига обедната емисия на бТВ. Обедните новини на БНТ 1 през уикендите се отличават с ръст от 88% спрямо работните дни. Увеличение от 33% спрямо делничните дни бележат и съботно-неделните новинарски емисии в 12 часа на Нова ТВ.

В делничните дни и трите водещи телевизии – Нова ТВ, бТВ и БНТ 1, излъчват следобедни новинарски емисии. Първа, в 16 часа, е Нова ТВ. Час по-късно, с обзор на най-важното от деня, се включва бТВ, последвана в 18 часа от БНТ 1. Отново лидер е бТВ, като и при трите канала следобедната информационна емисия регистрира по-висок среден рейтинг в сравнение с обедното си издание. През почивните дни часовете след обяд са посветени на семейни филми и коментарни предавания, поради което липсват новинарски блокове.

Старт на най-гледаното време в телевизионен ефир дават централните новинарски емисии. Точно в 19 часа двата основни конкурента – бТВ и Нова ТВ, започват централните си новини, като и двете медии залагат на силен и утвърден тандем водещи, който представя най-важното от деня. През всички дни от седмицата изявен лидер е бТВ, следван от Нова ТВ. Най-значителна е разликата между двата канала в делничните дни, когато бТВ постига с 54% по-висок среден рейтинг спрямо Нова ТВ. Отличителното е, че централната новинарска емисия на Нова ТВ през почивните дни достига по-висок рейтинг спрямо другите две телевизии, които отбелязват спад на рейтинга през уикендите. Централната новинарска емисия на БНТ 1 започва точно в 20 часа, час по-късно спрямо бТВ и Нова ТВ, които в този часови диапазон излъчват сериали и забавни шоу програми през делничните дни, а през почивните – филмова програма. Въпреки сериозната конкуренция, централните новини на БНТ 1 се радват на лоялна аудитория и постигат най-висок рейтинг сред всички емисии, излъчвани в канала.

С настъпване на летния период водещите телевизии бТВ и Нова ТВ стратегически променят часа на излъчване на късните си новинарски емисии с по-ранен – от 23 часа се местят в 22 часа. Дългите и топли дни предразполагат хората да прекарват повече време навън, сред природата, с приятели. Това е основна причина, заради която късните новинарски емисии се радват на по-голям интерес през топлите месеци, превръщайки ги в основни източници за информация за голяма част от зрителите. Сред разглежданите късни новинарски емисии лидер е Нова ТВ. През почивните дни БНТ 1 е единствената медия, която продължава да излъчва късни новини. Другите две телевизии залагат на филмово съдържание, заради което и емисията на БНТ 1 няма конкуренция.

На следващите три графики задълбочаваме анализа, като представяме средно достигнат рейтинг на новинарски емисии в БНТ 1, бТВ и Нова ТВ сред пълнолетното население на страната през различните месеци от първо полугодие на 2022 г.:

От графиките и на трите канала ясно се вижда, че с наближаването на лятото централната новинарска емисия губи аудитория за сметка на късната. През м. юни 2022 г. разликата между централни и късни новини на Нова ТВ е едва 4%. БНТ 1 е единствената разглеждана медия, която не мести късната информационна емисия и тя продължава да се излъчва след 23 часа. През м. юни централните новини на държавната медия продължават да водят със значителна преднина пред късната си емисия, въпреки покачващият се зрителски интерес в късните часове на деня. Друга отличителна черта за БНТ 1 през м. юни е по-високият рейтинг на следобедната емисия новини от 18 часа – спрямо м. май гледаемостта им се повишава с 25%, което можем да обясним с динамичната политическата обстановка в страната.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

Телевизионният рекламен пазар през първо тримесечие на 2022 г.

В края на 2021 г. БАКА даде своята положителна оценка за постепенен ръст на медийния пазар в страната през следващите две години. Според експертите, телевизията продължава да бъде водещ комуникационен канал, привличащ най-голям дял от общите медийни инвестиции. Крайната оценка за 2022 г. обобщава 11% годишен ръст за телевизията. Данните за първо тримесечие подкрепят прогнозата и отчитат еволюция на ТВ пазара в сравнение с аналогичния период на предходната година:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари-март, 2022 г. и 2021 г. Live TV.

За периода януари-март на 2022 г. отчетените от рекламния мониторинг брутни бюджети изпреварват тези от 2021 г. с 18%, а доставените претеглени GRPs се покачват с 8%. Анализирайки данните е необходимо да се има предвид, че показателят брутни бюджети е базиран на официалните тарифи на телевизионните групи за реклама преди отстъпки и бонуси, които изпреварват инфлацията и могат да доведат до изкривяване в оценката за пазара. Ето защо проследяваме и претеглените GRPs 30, които отразяват по-коректно промяната на ТВ пазара. Въпреки икономическата нестабилност, произтичаща от военните действия в Украйна, пазарът регистрира ръст, с което оправдава оптимистичните прогнози на специалистите. През настоящата година двете водещи национални телевизии – bTV и Nova TV, стартираха новите си пролетни програми още от средата на м. февруари, с което се постараха да привлекат зрителите пред екран възможно най-рано. Следващата графика отразява промените в аудиторните дялове на телевизионните групи:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари-март, 2022 г. и 2021 г. Live TV.

През първо тримесечие на 2022 г. ТВ групите NBG, BMG и TSH регистрират ръст в аудиторните си дялове, които са за сметка на намаляващите аудитории на каналите от групата на BNT, както и на други телевизионни канали (списък с ТВ канали по ТВ групи). Инвестициите в нови телевизионни формати се отразяват положително на водещите медийни групи, които освен с ранен старт изненадаха зрителите си и с разнообразни и напълно нови заглавия. Любителите на българските сериали намериха забавление в поредиците „Мен не ме мислете“ по bTV, както и в „Лъжите в нас“ и „Братя“ по Nova TV. През настоящата пролет bTV излъчва нов шести сезон на екстремното риалити предаване „Сървайвър“ и заложи на две напълно нови продукции – „Ергенът“ и „Моето звездно парти“. В отговор на конкуренцията, Nova TV излъчва три от най-популярните си и доказани във времето формати – „Като две капки вода“, „Един за друг“ и „Кухнята на Ада“. TSH предприе друг подход за разширяване на групата си, а именно чрез включването на нови канали. В края на 2021 г. TSH добавиха в портфолиото си още два детски канала – Duck TV и Boomerang. Тук е важно да отбележим, че през лятото на 2021 г. NBG също добавят нов канал – DIEMA SPORT 3, който се включи в отразяването на Европейското първенство по футбол. През м. март 2022 г. от BMG също анонсираха, че от м. април към групата се присъединяват два нови канала – Wness TV и Soul&Pepper TV, чието програмно съдържание ще се развива с цел обогатяване на общата медийна група.

На следващата графика разглеждаме промените при ТВ групите спрямо отчетените претеглени GRPs30 или с други думи дяловете им от рекламните инвестиции през разглежданите периоди:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари-март, 2022 г. и 2021 г. Live TV.

От данните ясно личи, че NBG държи лидерска позиция и през двата разглеждани периода. През януари-март 2022 г. групата продължава да привлича най-много реклама и постига 57.3% дял сред всички ТВ групи. Каналите на BMG губят дял от общите резултати и от 37.3% през Q1 2021 г. спадат до 35.0% през Q1 2022 г. Богатото портфолио от канали на TSH води до разширяване на дела на групата за разлика от BNT, чийто дял през 2022 г. се стопява наполовина.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

Как се представиха пилотните епизоди на заглавията от телевизионен сезон „Пролет 2022“?

Както всяка година, и през настоящата, пролетните шоу програми на двете частни водещи телевизии не закъсняха и още на 14-ти февруари стартираха с пълна сила. Въпреки че заглавията бяха анонсирани отдавна, стартът и подредбата им в седмичната програма бяха изненада за зрителите до последно. В следващата таблица представяме акценти от ТВ програмата на бТВ и Нова ТВ в часовете между 18:00 и 24:00 ч.:

В края на декември 2021 г. бТВ започна излъчването на добре познатата на зрителите игра – „Стани богат“, с водещ Михаил Билалов. ТВ форматът се излъчва в един и същ часови пояс с наложената през годините игра на Нова ТВ – „Семейни войни“, което ги прави директни конкуренти. За пролетната си програма и двете медии залагат на разнообразен микс от реалити формати и сериали. В понеделник вечер в пряка битка за зрителският интерес се сблъскват „Като две капки вода“ по Нова ТВ и „Сървайвър“ по бТВ. Стратегическата подредба на предаванията противопоставя и епизодите на „Един за друг“ по Нова ТВ с най-новото романтично реалити в програмата на бТВ – „Ергенът“, в четвъртък вечер. В края на работната седмица феновете на българските сериали са изправени пред избор между две нови заглавия – „Мен не ме мислете“ по бТВ и „Лъжите в нас“ по Нова ТВ. За радост на почитателите на кулинарните формати Нова ТВ стартира нов сезон на състезанието за професионални готвачи – „Hell’s Kitchen“. бТВ също са подготвили изненада за любителите на добрата храна с новото кулинарно предаване „Моето звездно парти“ с шеф Силвена Роу. Всяка събота водещата ще посреща в дома си популярни лица от обществения живот, които ще имат привилегията да готвят заедно с нея и да се наслаждават на любопитни истории в уютната обстановка на личната кухня на шеф Роу. След публицистиката в неделя следобед двете телевизии са подготвили разтоварваща вечер на зрителите си с „България търси талант“ по бТВ и „Hell’s Kitchen“, Нова ТВ.

За да добием представа за това как се приеха новите заглавия от сезон „Пролет 2022“, подготвихме графика с информация за достигнат рейтинг от пилотните епизоди в целева група А 15-64:

Източник: ГАРБ. Целева група: А 15-64. Период: 14.02-26.02.2022 г.

На 14-ти февруари стартират два добре познати формата – „Като две капки вода“, сезон 10 по Нова ТВ и „България търси талант“, сезон 8 по бТВ. Алтернативата на Нова ТВ успява да привлече 17% повече аудитория, което ѝ отрежда първо място сред разглежданите предавания. В хода на седмицата Нова ТВ излъчва пилотен епизод от трети сезон на „Един за друг“. Състезанието включва в надпревара 13 двойки във връзка, които заедно се изправят пред различни предизвикателства, поставяйки на изпитание любовта си. На 19-ти февруари стартира и най-новото попълнение в ефира на бТВ – „Ергенът“. Романтичното състезание, което ни пренася в един приказен свят, в който двадесет необвързани дами се борят за сърцето на един мъж. И двата формата успяват да провокират интерес сред зрителите, но първият епизод на предаването „Един за друг“ взима превес над „Ергенът“ и привлича 7% повече аудитория. На 21-ви февруари стартира друг дългоочакван формат по бТВ – „Сървайвър: скритият идол“. Предаването има пет успешни сезона зад гърба си и тази пролет отново залага на добре познат водещ в лицето на Владимир Карамазов, който отвежда участниците на екзотично приключение на Филипините. Епизодът достига 13,2% рейтинг, с което се отличава сред най-гледаните нови заглавия. През настоящия телевизионен сезон в прайм тайм стартират и три български сериала – „Мен не ме мислете“ по бТВ, „Лъжите в нас“ и четвърти сезон на „Братя“ по Нова ТВ. Сред изброените най-висок интерес сред аудиторията постига драмата на Нова ТВ „Лъжите в нас“ – 12,9%, следвана от конкурентното заглавие на бТВ – „Мен не ме мислете“ – 10,9%. На 25-ти февруари започна излъчване нов сезон на кулинарното реалити на Нова ТВ – „Hell’s Kitchen“, с водещ шеф Виктор Ангелов. Първият епизод на шоуто достига 11,4% рейтинг сред аудиторията, което го нарежда сред популярните пролетни заглавия. Ден по-късно, но в по-ранен часови пояс, стартира и предаването на шеф Силвена Роу по бТВ – „Моето звездно парти“. Сред анализираните формати и сериали последното е с най-нисък зрителски интерес, но значение за това оказва и часът на излъчване – преди централната новинарска емисия.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

Факти за потреблението на радио през 2021-ва година.

Радиото е утвърден медиен канал и е предпочитан от активната и динамична аудитория. Освен приятен музикален фон, то предоставя и актуален журналистически поглед на събитията около нас. Комбинацията от музика, забавно съдържание и актуални новини му отреждат заслужено внимание в забързаното ни ежедневие. В статията представяме данни за времето, което отделяме за този вид медия, има ли разлика между навиците на различните целеви групи, къде най-често слушаме радио и кои са най-популярните радиостанции.

На първата графика представяме среднодневните минути, които аудиторията на възраст между 15 и 69 години прекарва в слушане на радио през 2021 г. в сравнение с 2020 г.:

Източник: GARB. Целева група: всички на възраст между 15 и 69 г. Период: януари 2020 г. – декември 2021 г.

През 2021 г. среднодневното време, което хората прекарват в слушане на радио, намалява в сравнение с 2020 г. Основна причина за това е появата през 2020 г. на Covid19 и извънредната обстановка в страната. Социалната изолация доведе до високо потребление на всички медийни канали в стремежа на хората да останат постоянно свързани със заобикалящата ги среда и радиото не е изключение. През 2021 г. тази тенденция постепенно отшумя и медийното потребление възвръща нормалните си нива отпреди Covid19. От данните на графиката е видно, че най-голяма разлика във времето, което отделяме за радио, се наблюдава в месеците с най-строги наложени мерки в страната – периодът от март, април и май.

На следващата графика са данни за среднодневните минути, които отделяме на радиото, през призмата на различните целеви групи.

Източник: GARB. Период: декември 2021 г.

Данните са за три възрастови сегмента 15-69, 18-34 и 25-54, като допълваме филтъра с критерии за тип населено място и пол. Хората, живеещи в градовете, слушат по-дълго време радио. Младата аудитория от хора на възраст между 18 и 34 години, живеещи в градовете, отделя най-много време за слушане на радио – средно 102 минути на ден. Мъжете, като цяло, слушат радио повече от жените, като и при двата пола може да се отчете, че по-младата аудитория отделя повече време за слушане на радио.

Следващата графика представя най-предпочитаните места за слушане:

Източник: GARB. Целева група: всички на възраст между 15 и 69 г. Период: 2021 г.

Най-много се слуша радио у дома и в колата, а най-малко в обществения транспорт. Данните са усреднени за цялата година, като изборът „Навън“ включва в себе си обществени места като ресторанти, кафенета, магазини и други. Сборът на процентите на графиката е по-голям от 100, тъй като в направеното проучване респондентите са посочвали повече от едно място на слушане.

На последната графика ви представяме подредба на най-предпочитаните 15 радиостанции през м. декември 2021 г:

Източник: ГАРБ. Целева група: А 15-69. Период: Декември 2021 г.

Сред най-слушаните са радиостанции с разнообразен музикален стил – балканска музика, популярни хитове от вчера и днес, българска и рок музика, нежни балади. Не липсват и радиостанции с превес на новинарско съдържание – БНР Хоризонт, Дарик, бТВ Радио, което доказва, че радиото е медия не само за забавление, но и предпочитан източник за информация.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.