Факти за потреблението на радио през 2021-ва година.

Радиото е утвърден медиен канал и е предпочитан от активната и динамична аудитория. Освен приятен музикален фон, то предоставя и актуален журналистически поглед на събитията около нас. Комбинацията от музика, забавно съдържание и актуални новини му отреждат заслужено внимание в забързаното ни ежедневие. В статията представяме данни за времето, което отделяме за този вид медия, има ли разлика между навиците на различните целеви групи, къде най-често слушаме радио и кои са най-популярните радиостанции.

На първата графика представяме среднодневните минути, които аудиторията на възраст между 15 и 69 години прекарва в слушане на радио през 2021 г. в сравнение с 2020 г.:

Източник: GARB. Целева група: всички на възраст между 15 и 69 г. Период: януари 2020 г. – декември 2021 г.

През 2021 г. среднодневното време, което хората прекарват в слушане на радио, намалява в сравнение с 2020 г. Основна причина за това е появата през 2020 г. на Covid19 и извънредната обстановка в страната. Социалната изолация доведе до високо потребление на всички медийни канали в стремежа на хората да останат постоянно свързани със заобикалящата ги среда и радиото не е изключение. През 2021 г. тази тенденция постепенно отшумя и медийното потребление възвръща нормалните си нива отпреди Covid19. От данните на графиката е видно, че най-голяма разлика във времето, което отделяме за радио, се наблюдава в месеците с най-строги наложени мерки в страната – периодът от март, април и май.

На следващата графика са данни за среднодневните минути, които отделяме на радиото, през призмата на различните целеви групи.

Източник: GARB. Период: декември 2021 г.

Данните са за три възрастови сегмента 15-69, 18-34 и 25-54, като допълваме филтъра с критерии за тип населено място и пол. Хората, живеещи в градовете, слушат по-дълго време радио. Младата аудитория от хора на възраст между 18 и 34 години, живеещи в градовете, отделя най-много време за слушане на радио – средно 102 минути на ден. Мъжете, като цяло, слушат радио повече от жените, като и при двата пола може да се отчете, че по-младата аудитория отделя повече време за слушане на радио.

Следващата графика представя най-предпочитаните места за слушане:

Източник: GARB. Целева група: всички на възраст между 15 и 69 г. Период: 2021 г.

Най-много се слуша радио у дома и в колата, а най-малко в обществения транспорт. Данните са усреднени за цялата година, като изборът „Навън“ включва в себе си обществени места като ресторанти, кафенета, магазини и други. Сборът на процентите на графиката е по-голям от 100, тъй като в направеното проучване респондентите са посочвали повече от едно място на слушане.

На последната графика ви представяме подредба на най-предпочитаните 15 радиостанции през м. декември 2021 г:

Източник: ГАРБ. Целева група: А 15-69. Период: Декември 2021 г.

Сред най-слушаните са радиостанции с разнообразен музикален стил – балканска музика, популярни хитове от вчера и днес, българска и рок музика, нежни балади. Не липсват и радиостанции с превес на новинарско съдържание – БНР Хоризонт, Дарик, бТВ Радио, което доказва, че радиото е медия не само за забавление, но и предпочитан източник за информация.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.