Навиците на радиослушателите се променят

През последните години обкръжаващата ни среда се трансформира и развива с бързи темпове. Традиционните източници на информация продължиха да заемат централно място в ежедневието ни, но към тях се присъединиха и нови технологии, чиято гъвкавост позволи на аудиторията да поддържа връзка със света в удобно за нея време и място. Тази естествена промяна доведе до еволюция и сред традиционните медии, които направиха съдържанието си още по-достъпно за аудиторията. Така например, телевизията и радиото последваха тенденцията и „излязоха“ от домовете на аудиторията си, за да са в контакт с нея постоянно чрез смартфон или таблет. Тази промяна повлия положително и традиционните комуникационни канали запазиха високото си покритие сред населението. Данните на графиката по-долу показват, че за м. юни 2022 г. радиото достига до 90.1% от хората на възраст между 15 и 69 години:

Източник: ГАРБ. Целева група: А 15-69. Период: юни 2022 г.

Богатото разнообразие от радиостанции покрива всички музикални стилове и предлага интересен журналистически поглед върху актуалните теми, достигайки до 63.1% от аудиторията между 15 и 69 годишна възраст на ежедневна база. Данните от графиката показват, че радиото продължава да бъде предпочитан източник на информация и/или забавление за преобладаващата част от населението.

На следващата графика проследяваме промяната на продължителността на времето, което изследваната аудитория прекарва в слушане на радио за периода от началото на 2019 г. до юни 2022 г. След пиковите стойности, достигнати през 2020 г., започва постепенен спад на времето, прекарано в слушане на радио. Въпреки нормализиращата се обстановка, нивата на среднодневните минути, които отделяме на радиото, остават по-ниски в сравнение с 2019 г. Причина за това можем да търсим в естествената трансформация на средата и навлизането все повече в нашето ежедневие на различни онлайн платформи.

Източник: ГАРБ. Целева група: А 15-69. Период: януари 2019 г. – юни 2022 г.

Заслужава си да отбележим, че през първата половина на 2022 г. среднодневните минути на слушане на радио през различните месеци остават на постоянно ниво, което означава по-устойчиви навици в потреблението на радио.

Специфичните целеви групи отделят различно време, за да слушат радио:

Източник: ГАРБ. Целева група: А 15-69. Период: юни 2022 г.

Мъжката аудитория на възраст между 25 и 54 години прекарва най-дълго време в слушане на радио –по 90 минути среднодневно, а мъжете, като цяло, отделят най-много време, за да слушат радио през деня. Данните също така показват, че градското население слуша повече радио спрямо общото за страната, което означава, че то продължава да е предпочитан канал за бърз достъп до актуална информация и/или забавление за живеещите в градовете.

На графиката по-долу проследяваме как се променят местата, на които хората най-често слушат радио:

Източник: ГАРБ. Целева група: А 15-69. Период: януари 2019 г. – юни 2022 г.

Най-често слушаме радио вкъщи и в колата, докато пътуваме. Фактът, че голяма част от населението слуша радио докато шофира не е изненадващ, но слушането на радио вкъщи постепенно расте – от 43% средно за 2019 г., до 47% средно за първата половина на 2022 г. Обяснение за това е обстоятелството, че част от работещите хора продължават да са в т.н. режим „хоум офис“ и след отмяната на рестриктивните мерки, въведени от държавата. По този начин заетите „внесоха“ работните си навици у дома.

На последната графика представяме най-предпочитаните радио станции за м. юни 2022 г. сред аудиторията на възраст между 15 и 69 години:

Източник: ГАРБ. Целева група: А 15-69. Период: Юни 2022 г.

В класацията присъстват радио станции с разнообразно по профил музикално съдържание и станции с изявен новинарски профил, като например – Хоризонт БНР, Дарик радио, бТВ Радио.

Като извод можем да отбележим, че радиото остава най-достъпната медия и продължава да е важен елемент от ежедневието на хората. Времето, прекарано в слушането му, намалява поради появата на нови канали и онлайн платформи за информация и забавление. За да поддържа интерес сред слушателите си, радиото се стреми да бъде по-близо до аудиторията, поддържайки фен страници в социалните медии и подкасти, организирайки различни видове игри със слушателите си, както и провеждайки събития на открито за всички свои фенове.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.