Политика за поверителност

I. Кой е администратор и как можете да се свържете с него?

Администратор на лични данни е „Джи Кей Сървисес“ ЕООД, ЕИК 131140204, с адрес: гр. София, Парк Хотел Москва, ул. „Незабравка“ №25, офис помещение 303, наричано по-долу „Джи Кей Сървисес“.

Можете да се свържете с „Джи Кей Сървисес“ и/или неговия представител по някой от следните начини: е-mail: office@bg-gkservices.com или тел.: +359887458271.

II. Какви данни обработваме?

„Джи Кей Сървисес“  събира и обработва лични данни – име и мейл, предоставени от субекта на данни, чрез формата за контакт на уебсайта си, както и в случаите, когато субекта на данни е предоставил лични данни чрез мейла, посочен на сайта, с цел искане на информация, оферта, запитване. В тези случаи, ние съблюдаваме основните принципи на обработката и съхранение на лични данни като законосъобразност, прозрачност, добросъвестност и конфиденциалност. Данните  се  ползват изключително и само във връзка с предоставянето на исканата услуга или информация към потребителя.

„Джи Кей Сървисес“ не събира и не обработва през уебсайта си чувствителни лични данни, данни на непълнолетни лица или специални категории данни.

Личните данни не се предоставят на трети страни и не се ползват за друга цел, освен за комуникация с потребителите на сайта.

III. Получатели на Вашите данни

Ние от „Джи Кей Сървисес“  се грижим Вашите лични данни да не бъдат разкривани на трети лица, извън нашите служители, които са поели ангажимент за конфиденциалност. Бихме искали да имате предвид, че е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентни държавни органи или на куриерски фирми. Това може да се случи само ако екипът ни се увери, че всички законови процедури са спазени.

IV. Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ние съхраняваме Вашите данни в разумен срок, докато осъществяваме контакт с Вас, а при последващи търговски взаимоотношения – в сроковете, посочени в закона.   

Ако системата ни получи уведомление за невалиден/закрит e-mail адрес, ние ще го изтрием незабавно.

Ако възразите срещу обработката на Вашите данни, ние ще преустановим обработката незабавно и ще изтрием данните, с които разполагаме в тази връзка, освен ако закон ни задължава да ги обработваме в изпълнение на наши задължения.

V . Прехвърляне на данни

Ние няма да предаваме Вашите данни в страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

V. Прехвърляне на данни

Ние няма да предаваме Вашите данни в страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

VI. Какви права имате?

1. Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.

2. Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да поискате да коригираме тези лични данни.

3. Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно, имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.

4. Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

5. Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

6. Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.

7. Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни пред Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg). Можете да упражните правата си по т. 1-6 по-горе като се свържете с нас на телефонния номер или и-мейл адреса, посочени по-горе.

VII. Автоматизирано вземане на решения, включително профилиране

Този уебсайт използва бисквитки (cookies) за по-добро обслужване на своите посетители. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. „Бисквитките” (cookies) са малки пакети информация, които се съхраняват временно на Вашето устройство и позволява на сайта ни да го разпознае следващ път, когато посетите интернет страницата https://bg-gkservices.com.

„Джи Кей Сървисес“ използва „бисквитки” единствено, за да събира информация относно ползването на нашия сайт, с цел по-бързото Ви идентифициране и предоставяне на услуги.

VIII. Допълнителни права

При свързване с нас чрез формата за контакт, по  телефона или имейл адреса, посочени по-горе, ние ще се погрижим, с неавтоматизирани средства, Вашият имейл адрес и други категории информация, които обработваме за Вас, да бъдат изключени от базата данни, която използваме, във възможно най-кратки срокове и да не получавате повече съобщения от нас. Нашите компютърни системи са защитени срещу достъп, промяна или разпространение на Вашите данни от неоторизирани трети лица, както и срещу загуба и унищожаване, посредством технически и организационни мерки.

„Джи Кей Сървисес“ ЕООД запазва правото си да допълва, изменя и актуализира политиката си за защита на лични данни и поверителност при нова нормативна уредба или във връзка с различни функционалности в платформата на уебсайта.

01.02.2021 г., гр. София