Общи условия за ползване

Собственост

Настоящият интернет сайт е собственост на „Джи Кей Сървисес“ ЕООД, ЕИК 131140204, с адрес: 1113 София, парк-хотел Москва, ул. „Незабравка“ №25, офис помещение 303, наричано по-долу „Джи Кей Сървисес“.

Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове графични, текстови, и, фотоматериали и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на „Джи Кей Сървисес“ в случай, че не е посочено друго.

Общи условия

Потребителите получават правото да използват сайта единствено за лични/нетърговски цели, ако изрично не е договорено друго с „Джи Кей Сървисес“.

Използването на части от текстови, фото- и видеоматериали от този сайт се допуска, при условие, че бъде посочен източникът – за печатни издания, радиостанции и телевизии, и бъде добавен линк към https://bg-gkservices.com – за интернет сайтове.

Категорично се забранява препечатването на цели материали и използването на снимки и/или видеоматериали от сайта https://bg-gkservices.com, без изричното писмено съгласие на „Джи Кей Сървисес“, независимо дали е посочен източникът, или е поставен линк към него.

Всяко подобно действие ще бъде преследвано от „Джи Кей Сървисес“ по съдебен път с цялата категоричност и строгост на закона.

Премахването на знаците за търговска марка или принадлежност на друго право, независимо дали носителят им е „Джи Кей Сървисес“ или трета страна, е възможно само след изрично предварително съгласие от страна на собственика.

Поставянето на линкове към материали в https://bg-gkservices.com е свободно. „Джи Кей Сървисес“ има право да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление.

Отговорност

„Джи Кей Сървисес“ прави всичко възможно да поддържа на сайта си актуална, точна и вярна информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникнат обективни несъответствия или пропуски.

Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. „Джи Кей Сървисес“ не носи отговорност за евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа или липсата на достъп до уебсайта и използването на неговото съдържание.

Конфиденциалност

Като администратор на лични данни, ние се грижим за спазването на разпоредбите във връзка със защита на данните и най-вече на европейския Общ регламент относно защита на данните (ОРЗД), в сила от 25 май 2018 г. и на съответното приложимо българско законодателство. Нашите компютърни системи са защитени срещу достъп, промяна или разпространение на Вашите данни от неоторизирани трети лица, както и срещу загуба и унищожаване, посредством технически и организационни мерки. С приемането на настоящите Общи условия за ползване, потребителите се съгласяват с обработването на предоставените от тях при попълване на формата за контакт лични данни. Вижте повече за обработката и защитата на Вашите лични данни в нашата Политика за поверителност.

Обезщетения

За всички неуредени с настоящите Общи условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство. Отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него, представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия за ползване.

01.02.2021 г., гр. София