Особености на застаряващото население в България и ЕС

Една от отличителните характеристики на демографската обстановка в България през последните години е застаряването на населението. Данните показват постоянен растеж на групата от хора на възраст над 65 години. От Евростат отчитат че, за последните 20 години процентът на хората над 65 години в България е нараснал от 16,3% на 21,9%, което представлява 34%-ов ръст. Данните за страните от ЕС също показват подобна тенденция. През 2021 г. хората над 65 години достигат 20,9% от общото население на страните членки на ЕС, което е 32% над отчетеното през 2001 г. На графиката са представени цифрите за страната и ЕС от 2001 г. до настоящата година, както и прогноза за развитието на групата до 2030 г.:

Източник: Eurostat, период: 2001-2030 г.

През всички разглеждани години делът на възрастовата група А 65+ в България надвишава средните стойности за ЕС, като в края на разглеждания период се очаква процентите да се изравнят и България да е в унисон със средната стойност за страните от ЕС.

От данните на графиката можем да направим извод, че тенденциите в страната и ЕС за групата на застаряващото население до голяма степен съвпадат. На следващите графики разглеждаме какви са спецификите в начина на живот на възрастните хора в България и ЕС:

Източник: Eurostat, период: 2019 г.

Първата група от графики е посветена на условията за живот. Едно от неудобствата, пред които се изправят хора от всички възрасти е обитаването на пренаселени домове, в които личното пространство не достига. 44% от населението в България на възраст между 18 и 64 години споделят, че живеят в подобни условия. Процентът при застаряващото население над 65 години спада до 16%, но остава висок в сравнение с данните за същата група от хора в ЕС – 7%. Друг проблем, с който се сблъскват възрастните хора е отоплението на домовете им през студените месеци от годината. Над половината от хората над 65 години в България, които живеят сами, споделят, че нямат възможност да поддържат адекватна температура в домовете си. Домакинствата с двама представители от тази група се справят по-лесно с проблема и отговорилите положително спадат до 33,9%. За сравнение цифрите за ЕС са 9,9% за домакинствата с един представител на групата и 5,9% за домакинствата с двама.

Източник: Eurostat, период: 2019 г. и 2017 г.

Втората група от графики дава информация за това как хората над 65 години определят здравословното си състояние и колко от тях остават физически активни. Данните за България показват, че 22% от жените над 65 считат здравословното си състояние за добро или много добро. Този процент расте при мъжете и отговорилите положително сред тях са 30,4%. За разлика от България, хората в ЕС оценяват по-високо здравословното си състояние и при двата пола – 37,9% от дамите и 43,5% от мъжете. Интересно е да споменем, че процентът жени и мъже на възраст между 65 и 74 години практикуващи поне 3 часа физическа активност на ден е почти изравнен. Все пак превес във физическото натоварване имат мъжете, от които 36,1% са потвърдили, че влизат в описаната група. Данните за ЕС показват по-висока средна физическа активност сред населението на страните членки.

Източник: Eurostat, период: 2020 г. и 2019 г.

Третата група от графики представят какъв процент от наетите работници са сред застаряващото население, както и какъв процент от тях са на ръба на бедността. 4,5% сред жените продължават да работят и след навършване на 65 години, а при мъжете процентът е два пъти по-висок – 9,4%. През настоящата година според условията за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст, жените могат да се пенсионират при достигане на 61 г. и 8 м., а мъжете – при достигане на 64 г. и 4 м. Средните цифри за страните от ЕС показват, че на по-малко хора от тази възрастова група им се налага да работят.

Дясната графика показва, че 34,6%  от хората над 65 години в България се намират на прага на бедността. За сравнение, в ЕС хората, които изпитват финансова нестабилност на тази възраст са едва 16,1%. В подобна ситуация се намират и хората на възраст между 25 и 64 години. Ако в данните за двете групи за ЕС разликата по между им е почти изравнена, то в България два пъти повече хора над 65 години страдат от бедност в сравнение с по-младата, икономически активна група хора.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

Коя телевизия има най-много прекъсвания за реклама и в коя телевизия рекламните блокове са най-продължителни?

В настоящата статия ще предложим на вашето внимание кратък анализ на рекламните блокове в ТВ каналите. В много от случаите зрителите възприемат негативно рекламите, тъй като се прекъсва преживяването с избраното съдържание, а връщането към предаването обикновено отнема цяла вечност. В същото време, рекламата е един от основните източници за приходи на телевизиите и финансов ресурс, подпомагащ създаването на качествена телевизионна продукция.

Анализът обхваща данни за първите девет месеца на годината. На първата графика сме визуализирали среднодневното време в минути, през което ТВ каналите излъчват търговска реклама:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 1 януари-30 септември 2021 г.

bTV и Nova TV са двете най -гледани частни телевизии и не е изненада, че излъчват най-много реклама – средно на около 3 часа и 20 минути от ефирното време е посветено на рекламни послания. БНТ1,  заедно с нишовите канали в държавната ТВ група, са с най-кратки прекъсвания за реклама. Този факт е съвсем логичен, тъй като медията се субсидира от държавата, принудена е да се съобразява с рестрикции при продажбата на рекламното време, ценовата ѝ политика никак не е гъвкава и в резултат рекламата е скъпа. Рекламата в нишовите канали варира в широк диапазон, като може да се обобщи, че в детските канали тя е най-малко. Една от причините за по-краткото ефирно време, отделяно за реклама в детските канали, са ограниченията, налагани от самите собственици, както и регулациите, на които подлежи рекламата, насочена към децата.

Средната продължителност на рекламен блок и вариациите през месеците е друг интересен анализ. На графиката сме показали осреднени данни само за трите основни канали, както и средна стойност за всички, включени в анализа:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 1 януари-30 септември 2021 г.

За разлика от предходната графика, на която се вижда, че bTV излъчва най много реклама средно на ден, то от втората графика е видно, че Nova TV е лидер по средна продължителност на рекламните блокове с малко над четири минути средна продължителност. Този факт не е изненада, тъй като съгласно отчетените от GARB данни за анализирания период в bTV са отчетени 15,565 прекъсвания за реклама спрямо 13,160 прекъсвания в Nova TV, или 18% повече.

На следващата графика визуализирахме средната продължителност на рекламен блок през различните части на денонощието:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 1 януари-30 септември 2021 г.

До излъчването на централните новинарски емисии на bTV и Nova TV в 19:00 часа, безспорен лидер по средна продължителност на рекламен блок е Nova TV. В прайм тайм и през нощта bTV поема лидерската позиция от своя основен конкурент.

Продължителността на рекламните блокове оказва влияние и върху способността да се задържи аудиторията, преди тя да е загубила търпение и да превключи канала в търсене на по-интересно съдържание. По-кратките прекъсвания за реклама са по-ефективни и не отегчават зрителите. На следващата графика представяме разпределението на рекламните блокове според тяхната продължителност:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 1 януари-30 септември 2021 г.

Ако обобщим данните за всички ТВ канали, то 82.2%  от всички прекъсвания за реклама са със средна продължителност до 4 минути, в диапазона между 4 и 6 минути са 15.5% от рекламните блокове, а 2.4% са с продължителност над 6 минути. BNT 1 е безспорно каналът, в който преобладават кратките прекъсвания за реклама – 93% от рекламни блокове са продължителност до 2 минути. Nova TV е каналът с най-висок дял на дългите рекламни блокове – 21% от рекламните блокове са продължителност между 6 и 8 минути.

Завършваме обзора с обобщени данни за първите девет месеца на годината за трите основни канала и общо за всички телевизионни канали, за които е наличен програмен и рекламен мониторинг:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 1 януари-30 септември 2021 г.

Среднодневният брой реклами, излъчвани в ТВ каналите е 306, но тази бройка варира в широк диапазон. Най-малко е количеството реклами в ТВ каналите на държавната БНТ. bTV е каналът, който ни облъчва с най-много рекламни клипове ежедневно и най-често прекъсва програмата си за реклама.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

Какво ще гледаме през есента на 2021?

И през 2021-ва, водещите телевизии – бТВ и Нова ТВ, не изневериха на своята традиция и стартираха едни от най-силните си предавания за годината още в началото на м. септември. В битката за зрителски интерес се състезават, както български сериали с добре познати актьори, така и световноизвестни формати с впечатляващи участници. В настоящата статия анализираме представянето на първите епизоди на всяко едно от актуалните заглавия в различни аудитории според възрастта, населеното място и пола. Изготвихме две отделни графики, разделяйки ги по жанр:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: 1-20 септември 2021 г.

Илюстрирани са резултатите от първите епизоди на развлекателните програми в ефир. Най-висок рейтинг сред младата аудитория на възраст между 4 и 17 години (А 4-17) постига музикалното предаване на бТВ – „Гласът на България“, което дава шанс на талантливи гласове да се издигнат до голямата сцена. Хората на възраст между 18 и 49 години (А 18-49) проявяват най-силен интерес към излъчения на 4 септември пилотен епизод на „Игри на волята“ в ефира на Нова ТВ. Предаването има състезателен характер, а в ролята на негови водещи отново влизат добре познатите актьори Ралица Паскалева и Димо Алексиев. Другите две предавания, които успяват да привлекат вниманието на аудиторията от тази група, са „Гласът на България“ и развлекателната продукция на Нова ТВ „Забраненото шоу на Рачков“, които се излъчиха паралелно на 12 септември. От данните на графиката се вижда, че „Гласът на България“ е лидер сред по-голяма част от анализираните аудитории и завладява, както младежката аудитория, така и тази на хората над 50 годишна възраст, достигайки рейтинг от 18,6%.

Анализираме и влиянието на населеното място върху зрителските интереси, като за целта разглеждаме аудиторията в три отделни групи – живеещи в София, в градовете и в селата. Видно е, че живущите в столицата са почитатели на музикалните формати „Маскираният певец“ (12,0%) и „Гласът на България“ (11,1%). Градското население също е привлечено от осми сезон на „Гласът на България“ (13,0%), но освен него високи резултати постигат и пилотните епизоди на „Забраненото шоу на Рачков“ (11,0%) и „Игри на волята“ (10,5%) от ефира на Нова ТВ. Излъченият на 11 септември първи епизод на „Фермата – време за пробуждане“ е най-гледаната продукция сред живущите в селата (14,2%).  Близък до този резултат е и музикалното риалити – „Гласът на България“ (14,0%) излъчено по бТВ.

Последният критерий, по който разглеждаме аудиторията на развлекателните ТВ програми е полът. Жените са по-големи фенове на телевизията и традиционно прекарват повече време пред малкия екран. Най-гледаното от дамите  сред анализираните предавания е „Гласът на България“ – 14,4%, но високи резултати достигат и другите формати. Мъжката част от аудитория е по-трудна за привличане пред екрана. От излъчените пилотни епизоди предпочитан и за тях се оказва „Гласът на България“ с рейтинг от 11,3%, а поредният седми сезон на „Фермата“ е второто най-гледано заглавие, което привлича мъжете с 9,6% рейтинг.

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: 1-20 септември 2021 г.

В борбата за зрителски интерес се включват и българските сериали, които за поредна година са задължителна част от програмната схема на Нова ТВ, а в последните две години и от тази на бТВ. През „Есен 2021“ Нова ТВ залага на познати заглавия като „Братя“, „Пътят на честта“ и „Ол инклузив“. На 20 септември от 18 ч. бТВ стартираха излъчването на нов комедиен сериал „Татковци“, който подмени излъчваните в този часови сегмент турски сериали.

Младежката група А 4-17 е заинтригувана от комедията „Ол инклузив“ (3,8%), която в четвъртия сезон отново ни пренася на морския бряг с приятелските семейства Чобанови и Сиромашки. Близък до този резултат постига и първи епизод от криминалната сага „Братя“ – 3,0%. Аудиторията на възраст между 18 и 49 години показва най-изявен интерес към сериалите на Нова ТВ – „Ол Инклузив“ (8,7%) и „Пътят на честта“ (8,2%). Голяма част от хората в тази група са икономически активни и ниските резултати, които постигат „Татковци“ по бТВ (2,7%) не са учудващи, имайки предвид часът на излъчване. Началният час на излъчване не е проблем за населението над 50 годишна възраст, в която сериалът отчита 8,5%. Традиционно тази група се характеризира с висок интерес към телевизията.

Интересно е да отбележим, че „Братя“ постига най-висок рейтинг сред живущите в столицата и селата, а „Ал инклузив“ отбелязва на-висок рейтинг сред градското население.

От данните на графиката става ясно, че лекият и развлекателен характер на „Ол инклузив“ се приема еднакво добре, както от дамите, така и от мъжете. Пилотният епизод на сериала достига най-високи резултати и сред двете групи, изпреварвайки комедийното заглавие на бТВ – „Татковци“ и криминалните сериали в ефира на Нова ТВ.

Както през всеки телевизионен сезон, така и през настоящата есен първите излъчвания на новите продукции са желани и очаквани от зрителите. Новите програмни схеми са в ход и първите прогнози са вече факт. Остава да проследим дали те ще оправдаят зрителските очаквания и ще продължат да поддържат интереса към себе си.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

Кои са най-големите рекламодатели в категория „Козметика“ и какви са тенденциите?

Изборът на козметика е част от ежедневието на всеки. Ето защо продуктите от тази категория присъстват целогодишно в ефир. Жизненият цикъл на средствата за лична хигиена и грижа е относително кратък и това предполага, че производителите им трябва постоянно да внасят иновации и модерен облик на стоките си, за да се борят с изострената конкурентна среда. Един от основните признаци, който влияе върху потребителското решение за покупка на този вид стоки е разпознаваемостта на марката. За да си осигурят популярност сред морето от сходни продукти, големите козметични рекламодатели използват широк медиа микс, като присъствието в телевизия е задължително условие за успех. Резултатите, които постигат участниците в „Козметика“, осигуряват на категорията челна позиция година след година. Представяме ви дяловете на десетте най-големи компании в сферата спрямо постигнатите от тях GRP’s 30 в целева група, включваща всички на възраст между 25 и 54 годишна възраст (А 25-54):

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари-август 2021 г.

Всички анализирани рекламодатели присъстват на графиката с резултатите само и единствено от ТВ активностите на козметичните си брандове. Така например, лидерът Procter & Gamble е активен с търговски марки в категориите козметиката, битовата химия и фармацевтиката, но за целите на анализа са взети предвид единствено продуктите, спадащи към „Козметика“.

За да добием по-точна и ясна представа за топ рекламодателите в категорията и за разместването им, изготвихме таблица със сравнение на GRP’s 30” за периода януари-август на настояшата 2021-ва година спрямо релевантния период на предходната 2020-та година:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари-август, 2020 г. и 2021 г.

През 2021 г. Procter & Gamble запазва първа позиция в класацията, но цифрите показват, че достигнатите GRP’s 30 са с 12% по-малко. Този спад се дължи на по-слабата телевизионна подкрепа, която оказват на наложили се вече марки като HEAD & SHOULDERS, PANTENE, ALWAYS и NATURELLA. На второ място откриваме добре познатия на всички козметичен гигант L’oreal, който през настоящата година успява да запази позицията си благодарение на 11% ръст в достигнатите GRP’s 30. През 2021 г. компанията залага на по-силно телевизионно присъствие на продуктите си от сегмента „Декоративна козметика“, както и на луксозните си парфюми. За периода януари-август 2021 г. Ficosota Syntez регистрира най-голям ръст сред рекламодателите в категорията – 40%. Този растеж не е случен, тъй като през настоящата година компанията залага на по-силно телевизионно присъствие на козметичните си брандове, като например серията продукти ТЕО, пред тези от битова химия (SEMANA, EXO, ТЕО-перилен препарат, SAVEX). Без съществена промяна в постигнатите GRP’s 30, но с позиция по-надолу откриваме Beiersdorf. 2021-ва година предложи интересни спортни събития от световна величина, които привлякоха мъжката козметика в ефир.  Такъв е случаят с  продуктите NIVEA MEN, които за разлика от предходната година, през 2021 г. лансираха мъжката си серия от продукти в телевизия. Без промяна в позицията, но с 12% спад Glaxo Smith Kline се задържа в средата на класацията. Комуникацията на компанията в категория „Козметика“ е представена предимно от продукти в сегмента „Устна хигиена“ – AQUAFRESH, PARODONTAX, SENSODYNE и COREGA. Друг рекламодател, чийто ръст в резултатите (23%) го отвежда позиция по-напред е Unilever. Продуктите с по-интензивно телевизионно присъствие са дезодорантите REXONA и DOVE, както и душ-геловете от същата търговска марка – DOVE. Представянето на друг утвърден рекламодател – Henkel, го отвежда позиция надолу, въпреки че компанията запазва без промяна резултатите си в телевизия. В класацията на топ 10 присъства и българският рекламодател Aroma Cosmetics. През 2021 г. компанията включва в телевизия и серията си дезинфекциращи продукти „Чисто за деца“. С позиция по-надолу, в сравнение с 2020 г., откриваме Natur Product. Това се дължи на факта, че през настоящата година компанията регистрира 10% спад на постигнатите GRP’s 30. Със спад в резултатите към момента се характеризира и представянето на Hayat – минус 20%. Една от основните причини за това е по-ниската телевизионна активност на пелените MOLFIX, марка на Hayat. Интересно е да се спомене, че делът на категория „Други рекламодатели“ нараства и за първите осем месеца от годината достига 24,3%. През настоящата година телевизионна комуникация стартират BULEKO 2000 (ELVI), MOROCCANOIL, RUBELLA, THE HIMALAYA DRUG COMPANY (HIMALAYA, пасти за зъби).

Като заключение на анализа, можем да споделим, че динамиката в представянето на рекламодателите от категория „Козметика“ се дължи основно на промяна в интензитета, с който подкрепят добре познатите си брандове. Появата на COVID през март 2020 г. доведе след себе си до редица промени в потреблението, които от своя страна накараха компаниите в сектора да преосмислят портфолиото си от продукти. Кои са приоритетните подкатегории и има ли промяна в тях през 2021 г. можем да проследим на следващата графика:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари-август, 2020 г. и 2021 г.

С над 50% ръст за периода януари-август 2021 г. се отличават подкатегориите „Корпоративен имидж“ (1084%), „Козметика за тяло“ (91%) и „Мъжка козметика“ (81%). С най-голям спад в телевизионното си присъствие са „Центрове за красота“ (-99%), „Козметика за слънце“ (-51%) и „Бои за коса“ (-25%). Важно е да отбележим, че през 2020г. категорията „Тоалетни и дезинфекциращи продукти“ се разви  драстично, а към утвърдените марки се добавиха и редица нови за телевизията брандове  – ESSENTICA PURE, HANDS WORK, HMI, HUVASEPT, PRIMAGEL PLUS.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

Продължават ли да се четат вестници и списания?

През последните години медийното потребление достигна върхови нива, опитвайки се да отговори на нуждите от информираност и свързаност между хората. Появата и задълбочаването на епидемичната обстановка разшири потреблението на медии като интернет, радио и телевизия. Новите обстоятелства доведоха до още по-изявен спад в популярността на печатните издания. Лесно достъпното онлайн съдържание постепенно измести удоволствието от четенето на хартиен носител. За потребителите стана много по-лесно и удобно да следят новините в реално време на мобилното си устройство или на телевизионния екран, отколкото да чакат новината да се отпечата. Въпреки трудната ситуация, в която се намира, пресата продължава да се бори за читатели. На графиката показваме какво е месечното покритие, което достигат вестниците и списанията през периода май-юни 2021 г. в различните целеви групи:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: май-юни 2021 г. Посочените данни обхващат печатните издания и техните онлайн версии.

За да добием по-ясна представа и сравнимост между данните, разделихме целевите групи в три възрастови сегмента – 15-69, 18-34 и 25-54, като освен тях добавихме и допълнителни критерии като пол и тип на населеното място.

Най-широко покритие достигат вестниците сред групите 15-69 (64,5%)  и 25-54 (64,7%). Не е изненадващо, че популярността им сред по-младата аудитория на възраст межди 18 и 34 години е малка (48,0%). За разлика от вестниците, списанията се радват на добър резултат именно в целевата група 18-34 (37,3%). Също така, от данните можем да направим извод, че вестниците предлагат по-добро покритие в сравнение със списанията и в трите възрастови сегмента.

Данните са сходни и сред трите мъжки групи, като при мъжете на възраст между 25 и 54 години се отчита най-високо покритие – 66,1%. Списанията достигат в най-висока степен до мъжете между 18 и 34 годишна възраст – 24,8%.

Женската аудитория се отличава като силен почитател на списанията. На първо място по покритие е младата целева група 18-34 – 49,7%, надвишавайки покритието от вестниците (47,7%). Сред жените с по-висока горна възрастова граница – 15-69 и 25-54, вестниците запазват доминантна позиция спрямо списанията.

Последно в графиката са представени данните за постигнатия обхват сред градското население на страната. Сравнявайки ги с общите целеви групи 15-69, 18-34 и 25-54 можем да заключим, че списанията са по-широко разпространени сред градското население на страната, докато вестниците постигат сходно покритие и в двата случая.

На следващата графика представяме данни, свързани с предпочитания начин за четене на вестниците – на хартия или онлайн:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: май-юни 2021 г. Посочените данни обхващат печатните издания и техните онлайн версии.

Без усилие от графиката е видно, че всички възрастови групи предпочитат да четат вестници на хартия. При най-младата група онлайн отстъпва пред хартията с минималните 3%, но с увеличаване на възрастта печатните издания засилват своята хегемония над онлайн версиите на вестниците.  Независимо от средата, потребителите от всички възрастови групи споделят, че четенето на вестници е по-скоро рядко, отколкото често събитие.

Списанията продължават да се предлагат в търговската мрежа въпреки спадналите тиражи. Те се борят за верните си читатели с атрактивни корици и цветно съдържание, пакетирани с неангажиращи книги или дребни подаръци. Следващата графика показва в каква степен различните целеви групи продължават да купуват списания:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: май-юни 2021 г. Посочените данни обхващат печатните издания и техните онлайн версии.

Неслучайно на пазара разнообразието на списанията, насочени към жените, е най-голямо – те купуват списания в най-висока степен и това е в унисон с данните за покритието от първата графика в статията. Точно обратното на данните от първата графика, градското население купува по-рядко списания в сравнение с общо за страната и това може да се обясни с факта, че едно списание в градска среда има шанс да достигне до по-широк кръг от хора, тъй като то може да бъде прочетено в офиса, в някой ресторант или кафене, спортни и спа центрове или салони за красота.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

Влияе ли температурата навън върху зрителските навици?

Подобно на всички човешки навици, така и зрителските се изграждат и променят с годините. Влияние върху тях оказват редица фактори, като един от основните е телевизионното съдържание. Всяка пролет и есен водещите телевизии залагат на атрактивна програмна схема, която да привлича зрителското внимание. Защо обаче медиите позиционират стратегически най-доброто от годишната си програма именно в тези месеци? Отговорът на този въпрос се крие в сезонността и промените в ежедневието на аудиторията, до които води тя. Търсим един по-различен отговор на въпроса сравнявайки средно месечните температури за страната и достигнатия среден месечен рейтинг от всички телевизионни канали в широката целева група всички над четири годишна възраст (All 4+) за периода януари 2019 г – август 2021 г:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, stringmeteo.com (средни температурни стойности за България); период: 01.01.2019-31.08.2021 г.

На графиката се вижда, че най-висок рейтинг се отчита през зимните месеци – декември, януари и февруари, с изключение на периода на първата Covid вълна – март, април и май 2020 г. Традиционно, месеците с най-висока гледаемост са с едни от най-ниските температури за годината. Освен това, светлата част на деня е по-кратка, което предразполага за повече прекарано време в домашна обстановка. По-дългият престой у дома кара хората да търсят забавление пред малкия екран. Ето защо, през тези месеци телевизионните канали без много допълнителни усилия успяват да привлекат зрителското внимание и да го задържат за по-дълго. С първите по-топли дни хората намаляват престоя си пред телевизора и прекарват повече време навън. Причина, която би ги задържала у дома, пред екраните, са интересни телевизионни заглавия, както нови, така и утвърдени формати, спечелили зрителското доверие. По традиция, още от края на м. февруари, водещите ТВ канали стартират популярни шоу програми и сериали, с които обещават на зрителите часове, изпълнени със забавление. Веднъж събудили интереса, новите предавания се надграждат с всеки следващ епизод, достигайки кулминация в края на сезона. Този стратегически ход е причината за относително стабилните месечни нива на достигнатия рейтинг през пролетните месеци. С финалните епизоди на актуалните заглавия започва и летният период, през който зрителите отделят повече време за почивка сред природата, далеч от дома, навън с приятели. От графиката виждаме, че най-горещите месеци от годината – юни, юли и август – са с най-ниски средни нива на рейтинг. Достигнатият през м. август 2021 г среден рейтинг е с 27% по-нисък в сравнение с този през м. януари същата година. Най-осезаем спад се усеща в ефира на основните национални канали – БНТ 1, бТВ и Нова ТВ, в чиито програми премиерните предавания често се заменят с повторения. На по-стабилни нива на рейтинг се радват нишовите канали, които през летните месеци стават все по-често предпочитана алтернатива от зрителите. Динамиката в постигнатите резултати през 2021 г на трите водещи и всички останали ТВ канали, можете да откриете в допълнително изготвените две графики в края на статията. С първите есенни дни, започва отново надпреварата на водещите телевизии за зрителският интерес. Населението се завръща към рутината на динамичното си ежедневие, в което прекарва по-голямата част от свободното си време у дома, пред телевизора. С понижаването на температурите хората се затварят за все по-дълго в домашна обстановка и телевизията се явява едно от сигурните и лесно достъпни забавления за цялото семейство.

Данните на графиката показват годишна цикличност, подчинена на описаната логика. Изключение е 2020 г, която бе белязана от появата на Covid, социалната дистанция и затварянето на хората у дома по време на първата вълна на епидемията. Това доведе след себе си до повишено медийно потребление в отговор на желанието на хората да се справят със създалата се ситуация. Месеците март и април 2020 г са с едни от най-високите нива на телевизионен рейтинг през последните три години, което потвърждава широко наложеното мнение, че телевизията е едно от сигурните средства за информираност и забавление сред населението.

В допълнение на направения анализ изготвихме графика, която разкрива как се променя средният рейтинг през различните часове на денонощието през топлите и студени месеци от годината. За да илюстрираме промените, които настъпват в най-голяма степен, нанесохме отчетения среден рейтинг в целева група Аll 4+ за един от най-студените месеци през годината – януари 2021 г сравнен с август 2021 г:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари и август 2021 г.

На пръв поглед най-голямо впечатление правят по-високите нива на среден рейтинг през м. януари, през всички фази на деня, в сравнение с тези през м. август. Най-малка е разликата в часовите диапазони между 2 ч и 6 ч. Именно в малките часове на нощта разликата се стопява под 10%, но превес продължава да има постигнатият рейтинг през м. януари 2021 г. През зимните месеци гледаемостта на телевизия надвишава тази през топлите още от първите сутрешни часове. Причина за това можем да търсим в промененото ежедневие на повечето хора през летният период.  За да се „нагласят“ към промените в сутрешната рутина на зрителите, през лятото водещите телевизии често изместват старта на информационните си блокове с час по-късно от обичайното – в 7 ч. Разликата между двата месеца се задълбочава във времето между 9 ч и 12 ч. Една от причините за това са летните ваканции, които си взимат предобедните информационни блокове на основните национални телевизии, като например „На кафе“ в ефира на Нова ТВ и „Тази сутрин“ по бТВ. Следобедните часове между 12 ч и 17 ч поддържат  по-малка разлика между студените и топлите месеци от годината. Най-осезаем през м. юли е спадът на зрителския интерес в първите часове от прайм-тайм слота – между 18 ч и 20 ч. Едно от обясненията за това е по-дългата светла част на деня през лятото, от която много хора се възползват прекарвайки времето навън вместо пред телевизора. Ето защо в разгара на лятото интересът на зрителите към телевизията се „възражда“ след 21-22 ч. Това е причина водещите национални телевизии да изместват фокуса от централните си новинарски емисии към късните издания, като дори изтеглят напред началния им час с цел да привлекат по-широка аудитория. Телевизионният ден през лятото продължава до по-късно, като в часовете след полунощ разликата в гледаемостта между двата месеца започва да се стопява.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

Аудиторен профил на ТВ каналите

Доброто познаване на съдържанието и аудиторния профил на телевизионните канали е ключов фактор при изграждането на успешна стратегия и кампания в този медиен канал. Динамичната среда, в която се намираме, води до постоянни промени в програмните схеми, а понякога и в микса от канали в портфолиото на големите медийни групи. В стремежа си да отговорят на широк кръг от интереси, медиите често прибягват до тактически действия, които се отразяват и върху процентното съотношение между различните зрителски групи вътре в канала, т.нар. аудиторен профил. Ето защо, за да бъде успешно прогнозирането и планирането на телевизионните кампании, е необходимо да следим и анализираме резултатите от представянето им. В настоящата тема представяме актуален поглед върху аудиторния профил на каналите от най-големите ТВ групи през първите седем месеца от 2021г. На първата графика илюстрираме съотношението между жените и мъжете сред зрителите на разглежданите канали:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: 01.01-31.07.2021 г.; НСИ, период: 2020 г.

Видно е, че от трите основни национални телевизии, БНТ 1 се радва на най-голям интерес сред мъжете – 52%, което е с почти 4% над официално обявените данни на НСИ за 2020г. бТВ и Нова ТВ са с превес на дамската аудитория, съответно с 59% и 58%. Тези резултати донякъде се обясняват със стартиралото през м. юни Европейско първенство по футбол, което събра голяма част от мъжете пред телевизионните екрани. В периода между 11.06 и 11.07.2021г. средният процент на мъжката аудитория в БНТ 1 се покачва до 59%, а в БНТ 3, излъчващ паралелно с БНТ 1 спортните събития – до 70%.

Нишови канали с най-силно изразен дамски профил са WNess TV (89%), bTV Lady (81%), TLC (72%), Diema Family (66%), FOX Crime (61%), БНТ 2 (61%), 24 Kitchen (60%). Каналите, ориентирали съдържанието си към мъжката аудитория, са Eurosport (76%), RING.BG (66%), National Geographic (65%), Discovery Channel (64%), Diema (63%), БНТ 3 (62%), bTV Action (61%).

Друг често използван критерий за сегментиране на каналите е според населеното място, в което живее аудиторията:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: 01.01-31.07.2021 г.; НСИ, период: 2020 г.

На графиката зрителите са разделени в 4 групи – живеещи в София, в големи градове с население над 100 хиляди души, в малки градове с население под 100 хиляди души и населяващи селата. Каналите с най-голям дял на зрители от столицата са – Magic TV (39%), Bulgaria On Air (32%), City TV (29%). Сред хората от големите градове с най-висок дял са The Voice (35%), City TV (28%), AXN (26%), National Geographic (26%), а от по-малките градове – WNess TV (51%), BNT 4 (49%), Diema (47%), bTV Lady (43%), FOX Life (43%). С най-висок дял на хората от селата са каналите ID (45%), Nova Sport (41%), Nickelodeon (40%), Diema Family (39%). Сред трите основни национални канала бТВ се отличава с най-висок дял на зрители от селата, равняващ се на 31%, което е повече от средната стойност за страната – 27%.

Следващата графика визуализира профила на ТВ каналите по възрастови сегменти:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: 01.01-31.07.2021 г.; НСИ, период: 2020 г.

Логични са резултатите при детската аудитория на възраст между 4 и 17 години. С най-голям дял на представители от тази група са детските канали, а именно Nickelodeon (43%), Disney Channel (42%), Cartoon Network (35%). Отличаващи се с висок процент на зрители между 18 и 34 годишна възраст са ID (31%), The Voice (27%), bTV Comedy (20%), FOX Life (20%). Според националната статистика през 2020г хората на възраст между 35 и 54 години представляват 30% от населението на страната. Според данните на графиката голяма част от хората в тази група намират интересно телевизионно съдържание и представляват сериозна част от аудиторията на канали като  WNess TV (69%), FOX (50%), bTV Comedy (47%), Kino Nova (47%). Сред четирите анализирани групи, най-голям сегмент от населението заемат хората на възраст над 55 години – 37%. Телевизионните канали, които се характеризират с най-висок процент на зрители от тази група са БНТ 2 (74%), Bulgaria On Air (72%), БНТ 4 (70%). Интересен факт е, че сред трите основни национални канала с най-малък дял на хора над 55 годишна възраст е Нова ТВ (48%). БНТ 1 и bTV се представят с равен процент на хората от тази група – 61%.

Друг критерий, който често се използва в практиката за профилиране на аудиторията на ТВ каналите, е степента на завършено образование. Следващата графика показва делението на зрителите между завършилите средно и по-ниско ниво на образование и на тези с висше образование:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: 01.01-31.07.2021 г.; НСИ, период: 2020 г.

С най-висок процент на зрители завършили висше образование се отличават каналите WNess TV (46%), Bulgaria On Air (46%), БНТ 2 (45%). Аудиторията, завършила средно и по-ниско образование, преобладава в най-голяма степен в ID (92%), Disney Channel (89%), Cartoon Network (89%), както и сред останалите детски канали, чието съдържание е насочено към хората от тази група.

Последният критерий, който анализираме в настоящата тема, е икономическата активност на зрителите:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: 01.01-31.07.2021 г.; НСИ, период: 2020 г.

Един от най-желаните сегменти сред рекламодателите е именно на икономически активните хора. Според официалната статистика за 2020г тази група хора представлява 53% от общото население на страната. Телевизионните канали, които се характеризират с най-висок процент на икономически активни зрители са WNess TV (74%), Kino Nova (71%), bTV Comedy (68%), bTV Cinema (66%), FOX Life (66%), TLC (64%), FOX (64%), Travel Channel (64%), ID (63%), bTV Action (62%), Discovery Channel (60%). Сред основните национални канали Нова ТВ е с най-висок дял на този сегмент аудитория – 53%. бТВ и БНТ 1 са със стойност под отчетената от НСИ средна стойност за страната, съответно с 46% и 50% от зрителите.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

Повече реклами ли гледаме през 2021-ва?

2021 г. стартира с високи очаквания за бързо възстановяване на пазара. След шока от първата вълна на пандемията последва трансформация и адаптация на бизнеса към новата реалност. Есенните месеци на 2020 г. доказаха това като бързо догониха нивата на телевизионна активност от преди появата на Covid. Този факт подсили позитивната нагласа и оптимистичната прогноза за предстоящата 2021 г. В настоящата тема проследяваме дали тези очаквания са на път да се осъществят чрез един по-рядко използван показател за изследване на динамиката на ТВ пазара – брой излъчени рекламни клипове.

На графиката представяме излъчената бройка ТВ реклами в хиляди – стандартни клипове (позиционирани в рекламни блокове) и алтернативни формати (позиционирани извън рекламни блокове) през последните 5 години, разделени по полугодия. В допълнение, проследяваме и средната дължина на рекламните формати през разглеждания период. Анализираните данни включват телевизионни канали с постоянен рекламен мониторинг за разглеждания период. По този начин изключваме евентуално изкривяване на данните, свързано с промяната в бройката мониторирани ТВ канали и осигуряваме съпоставимост на данните. Анализираните алтернативни реклами не включват телевизионните пазари (телешопинг).

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 01.01.2016-30.06.2021 г.

Първото, което прави впечатление на графиката е, че рекламната активност през второ полугодие е по-интензивна за всяка една от разглежданите години. През 2020 г. тази разлика достига най-висока стойност, а данните показват, че са излъчени 37% повече рекламни съобщения в сравнение с първото полугодие. Една от основните причини за това е извънредната епидемиологична обстановка, която спря редица кампании и телевизионни формати.

Имайки предвид тази особеност за годишната динамика на излъчените рекламни съобщения, сравнихме данните за първото полугодие на настоящата година с аналогичния период на 2020 г., за да добием представа за тенденцията през настоящата година. Съпоставката показва, че излъченият брой реклами през първите шест месеца на 2021 г. надхвърля с 29,1% бройката излъчени реклами през първото полугодие на миналата година. Стандартните ТВ клипове са се увеличили също с 29,0%, а нестандартните рекламни формати с 33,5%.

Полученият резултат е в унисон с оптимистичните прогнози, но дали излъченото през H1 2021 г. може да се съпостави с нивата от преди пандемията? Справката показва, че първото полугодие на настоящата година все още „догонва“ резултатите от силната в рекламно отношение 2019 г., отчитайки  6,8% по-малко излъчени реклами. Изоставане с 4.5% има и при сравнение на резултатите с първото полугодие на 2018 г, което означава, че възстановяването на рекламния пазар ще отнеме повече време.

Описаните изводи могат да се допълнят и с информация за дела на алтернативните рекламни форми. Получените цифри показват, че 2016 г. е била най-успешна за алтернативната реклама и през нея тя достига най-висок процент от общата активност – 3,8%. През следващите три години този дял е относително постоянен е в диапазона 2,6%÷2.7%. През 2020 г., в резултат и на пандемията делът  ѝ спада до 2.2%. През януари-юни 2021 г. нестандартните рекламни форми отново нараства и се връщат на нивото от преди пандемията – 2,7% дял от всички реклами. От представената графика можем да направим любопитен извод и за средната дължина на излъчените рекламни съобщения. Ако през 2016 г. средната дължина е 23,1 секунди, то с годините тя постепенно спада и за първото полугодие на настоящата година вече е 21,0 секунди. Една от възможните причини рекламодателите да предпочитат по-кратки рекламни форми е годишната инфлация в телевизионните тарифи за реклама. Друг вероятна причина за намаляване дължината на рекламните съобщения е глобалната тенденция за намаляване на времето, в което зрителите остават фокусирани върху съдържанието, което гледат.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

Кой телевизионен канал спечели битката за зрителите на 11 юли – ден на избори за народни представители в 46-то Народно събрание и финал на Европейското първенство по футбол?

Едва три месеца след последния парламентарен вот, България отново избира Народно събрание. Отличителната черта на изборите, състояли се на 11.07.2021 г. беше, че за първи път вотът в по-голямата част от секциите беше машинен. Тази особеност, както и всичко около изборите, бяха проследени в специални студия на водещите национални телевизии – БНТ 1, бТВ и Нова ТВ. Към анализа си прибавихме и телевизия 7/8 ТВ, която на предходните избори успя да привлече вниманието на зрителите. По традиция, най-разпознаваемите водещи на ТВ каналите коментираха и анализираха случващото се с интересни събеседници от различни сфери на политическата и икономическата среда на страната. Публицистиката, виртуалната реалност, включванията на живо от горещите точки в страната и чужбина бяха значителна част от програмата на трите национални телевизии в изборния ден. Коя от тях привлече най-много зрители на възраст на и над 18 годишна възраст можете да видите на представената графика:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 11.07.2021 г.

Сутрешните информационни блокове – „Денят започва с Георги Любенов“ (БНТ 1), „Тази неделя: Новият парламент – избираме отново“ (бТВ) и „Събуди се… България избира!“ (Нова ТВ) – започват да „подгряват“ аудиторията по едно и също време, точно в 7:00 часа. Ранният часови слот между 6:00 и 8:00 е единственият дневен диапазон, в който Нова ТВ доминира. След 8:00 часа аудиторията пред екраните нараства, а от графиката ясно личи, че по-голямата част от нея предпочита ефира на бТВ. 7/8 ТВ изостава от водещите медии с почти нулеви стойности до 14:00 ч. Традиционно, обедният часови пояс, в който се излъчват новинарски информационни емисии, е сред най-гледаните през деня. На графиката се вижда, че между 12:00 и 13:00 часа зрителите на Нова ТВ и бТВ отбелязват пик и се увеличават съответно с 40% и с 52%, докато аудиторията на БНТ 1 намалява с 23%. Следобедният пояс между 13:00 и 15:30 часа е предвиден за развлекателни филми и от трите канала, като впечатление прави, че единствено бТВ прекъсват програмата си в 14:00 часа за кратък новинарски обзор, като това не се отразява особено на рейтинга в този час. Отново по едно и също време, точно в 15:30 часа, започват преките студия с анализи и коментари за изборния ден и на трите водещи телевизии. В същото време нараства и зрителският интерес към 7/8 ТВ и каналът достига първият си пик за деня – 0,52% рейтинг. С приближаването към кулминацията на изборния ден, интересът към случващото се в страната постепенно нараства. Това най-ясно си личи от високите резултати, които се отчитат за телевизиите между 19:00 и 22:00 часа. През този часови слот бТВ отново категорично доминира. Тук е важно да отбележим, че телевизиите с права за излъчване на мачовете от Европейското футболно първенство – БНТ 1 и Нова ТВ – започнаха да излъчват „на живо“ финала на турнира от 21:30 часа. Това е и основната причина за резкия „скок“ на БНТ 1, която измества бТВ от лидерското място след 22:00 часа.

За да допълним информацията за представянето на телевизиите, изготвихме допълнителни графики с данни за достигнатите резултати и в други ключови целеви групи. Тях можете да разгледате в галерията от изображения:

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

Европейското първенство по футбол ЕВРО 2020 продължава да генерира интерес сред ТВ аудиторията.

На 11-ти юни с пищна церемония на стадион „Олимпико“ в Рим стартира 16-то издание на Европейското първенство по футбол ЕВРО 2020. За първи път събитието се провежда на 11 стадиона в 11 града от 11 национални асоциации на УЕФА в чест на 60-тия „рожден ден“ на първенството. Събитието е дългоочаквано от футболните фенове, защото заради усложнената пандемична обстановка е отложено с една година. Второ поредно издание в надпреварата на първенството се включват 24 отбора, които обещават зрелищна битка за престижното първо място. На графиката ви представяме сравнение с резултатите от предходните издания на първенството, според отчетените телевизионни рейтинги:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 2008-11.07.2021 г.

В хронологичен ред са подредени последните четири първенства от 2008 г. до настоящата година, а средните стойности са групирани според различните им фази. За целите на сравнителния анализ избрахме широка целева група, обхващаща всички хора на възраст между 15 и 64 години. Данните представляват усреднен рейтинг за всички мачове, изиграни в конкретната фаза, а при излъчване на мач в повече от един ТВ канал едновременно е сумиран общият отчетен рейтинг. Така например, през настоящата година официалната церемония по откриването на първенството е излъчена в ефира на БНТ 1, БНТ 3, Нова ТВ и Диема Спорт 2 и резултатът, с който фигурира на графиката, е сумарен за четирите канала. С всяко следващо издание церемонията по откриването на първенството става все по-зрелищна и интересна за зрителите. Ако през 2008 г. и 2012 г. интересът към нея е по-слаб в сравнение с другите фази от първенството, то последните две първенства привличат много повече зрители за официалната част. През 2021 г. откриването се състои в столицата на Италия, а за забавлението на феновете се грижат музиканти от оркестъра на местната полиция, танцьори, както и самите Андреа Бочели и Боно от U2. Церемонията започва в 21 часа, продължава цял час и се излъчва едновременно по БНТ 1, БНТ 3, Нова ТВ и Диема Спорт 2. Успоредното излъчване на откриването на ЕВРО 2020 по четири ТВ канала допринася за високия резултат през 2021 г.

По традиция всяко първенство започва с групови фази, в които участват всички класирали се отбори. Като цяло, интересът към тях е най-слаб в сравнение с останалите етапи от надпреварата. По време на ЕВРО 2012 груповите фази достигат най-висок среден рейтинг – 8,3%. При следващите две издания на първенствата интересът към тази фаза спада и се запазва относително постоянен – 5,8% (ЕВРО 2016) и 5,7% (ЕВРО 2020).

През 2016-та е първото европейско първенство в груповата фаза на което играят 24 отбора, а не 16 отбора, както в предходните. Това условие води до обособяването на напълно нова фаза – осминафинали. Данните показват, че към тях зрителският интерес се засилва в сравнение с предходния етап, като през настоящата година рейтингът на осминафиналите дори надхвърля този на четвъртфиналите. Мачът с най-висок резултат от този етап на първенството е излъчен на 28.06 (понеделник), играе се между отборите на Хърватия и Испания и достига 12,39% рейтинг в целевата група Аll 15-64. Цифрите на графиката показват, че с приближаване към кулминацията, интересът на зрителите пред малките екрани нараства. Данните за четвъртфиналите през предходните три първенства доказват точно това правило, като през ЕВРО 2008 достигнатият среден рейтинг на четвъртфиналите е с 53% над средния рейтинг от мачовете в групова фаза. Изключение е настоящето първенство, в което резултатите на четвъртфиналите са по-ниски от тези в предходната фаза. Мачът от този етап на играта с най-висок зрителски интерес е изигралият се на 02.07 (петък) двубой между отборите на Белгия и Италия – 10,67% рейтинг в групата Аll 15-64.

Полуфиналната фаза на ЕВРО 2020 е с най-висок отчетен среден рейтинг измежду последните четири издания на първенствата. Мачовете Италия-Испания (06.07) и Англия-Дания (07.07) регистрират среден рейтинг в размер на 13,2% и това е ръст с 59% над средният рейтинг от предходната фаза на първенството. С високи резултатите са полуфиналите и от предходните години, като през 2012 г. и 2016 г. стойностите са сравнително близки – 12,0% (ЕВРО 2012) и 11,6% (ЕВРО 2016).

На 11.07.2021г. (неделя), на стадион „Уембли“ в Лондон се игра финалният мач на първенството. Куриозното в случая е, че Италия беше символичен домакин, а Англия гостуващ отбор. След изравнени сили в редовното време, играчите достигат до кулминация, достойна за финал, и победителят се решава чрез изпълнение на дузпи в отсъдено продължение. Финалът се излъчва в ефира на БНТ 1, БНТ 3, Нова ТВ и новостартиралата през м. Юли – Диема Спорт 3, а средният рейтинг, който достига е рекордният за ЕВРО 2020 – 15,8% в широката целева група All 15-64. Този резултат го нарежда на трето място сред финалите на разглежданите първенства, а вероятна причина за по-ниския рейтинг в сравнение с предходните издания са провежданите в същия ден избори за народни представители и разфокусираното внимание на аудиторията.

На следващата графика представяме детайлна информация за представянето на всеки един мач от ЕВРО 2020 в три целеви групи – All 15-64, мъже и жени:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 11.06-11.07.2021 г.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.