Промени в телевизионния рекламен пазар през първата половина на 2022 г.

Първото тримесечие на 2022 г. потвърди прогнозата на БАКА, анонсирана през ноември 2021 година, за увеличение на инвестициите в телевизионна реклама. Независимо от отчетения ръст, още през март се появиха сигнали за промени в плановете на много рекламодатели. През второто тримесечие на годината ситуацията в икономически и политически аспекти се разви динамично и направи още по-трудно вземането на дългосрочни решения. За да проследим влиянието на промените в средата върху телевизионния рекламен пазар, на следващите две графики сравнихме брутните постъпления от реклама и претеглените 30“ GRPs за целева група А 18-49 на месечна база за първото полугодие на 2021 г. и 2022 г.:

Източник: ГАРБ. Период: януари-юни, 2021 г. и 2022 г.

Брутните постъпления от реклама в телевизия нарастват през всички разглеждани месеци, като за първо полугодие отчитаме 16.7% ръст спрямо аналогичния период през 2021 г. Разглеждайки данните е необходимо да се има предвид, че показателят „брутни постъпления“ е базиран на официалните тарифи на телевизионните групи за реклама, без да са отчетени отстъпки и бонуси, което води до изкривяване в оценката за пазара. „Валутната единица, с която работят огромна част от рекламодателите в телевизия, е рейтинг точка и най-вече нейният 30 секунден еквивалент. Ето защо при оценка на инвестициите в ТВ реклама винаги представяме и данни за претеглените 30“ GRPs:

Източник: ГАРБ. Целева група: А 18-49. Период: януари-юни, 2021 г. и 2022 г.

От графиката ясно личи, че през първите два месеца на настоящата година телевизионният рекламен пазар се радва на двуцифрен ръст, но от м. март 2022 г. положителната тенденция осезаемо забавя темпове, а през месеците април и май 2022 г. дори спада под нивата на 2021 г. Анализирайки данните, правим извод, че нестабилната обстановка дава своето отражение и в разходите за ТВ реклама, които компаниите отделят. Ако през Q1 2022 г. постигнатите 30“ GRPs отчитат ръст от 7.8%, то през Q2 2022 г. има спад с 1.6%, при което първото полугодие приключва с ръст от 3.2%. Намалението на активностите, както и тяхното отлагане в бъдещ период, е напълно логично предвид растящата инфлация, прекъснатите вериги за доставки на стоки и суровини, опасността от рецесия политическата нестабилност.

След като разгледахме какви са общите тенденции в развитието на телевизионният рекламен пазар, изготвихме графика, която показва какви промени настъпиха в пазарните дялове между основните ТВ групи през H1 2022 г. и 2021 г. на база реализирани (продадени) 30“ GRPs за основната целева група А 18-49:

Източник: ГАРБ. Целева група: А 18-49. Период: януари-юни, 2021 г. и 2022 г.

От данните ясно личи, че NBG заема лидерска позиция сред телевизионните групи, като през първата половина на 2022 г. увеличава реализираните 30“ GRPs с 4.8%, което от своя страна увеличава нейния пазарен дял 0.8%. На втора позиция са каналите от групата на BMG, която през H1 2022 г. реализира 1.6% повече 30“ GRPs. Въпреки този факт, медията регистрира спад в пазарния дял с 0.6%. Трета по реализирани 30“ GRPs и през двата разглеждани периода e TSH. Групата отчита най-голяма положителна промяна – ръст от 15.9%. Без изненада откриваме, че през H1 2022 г. държавната група канали BNT регистрира забележим спад от 51.6%, което ѝ отрежда и последно място и намалява пазарният ѝ дял от 1.6% през Н1 2021 г. до 0.7% през Н1 2022 г.. Обяснението за този спад са политически кампании в ефира на BNT около парламентарните избори през април и юли, а също така рекламните кампании във връзка с Европейското първенство по футбол през 2021 г.

За да изградим по-пълна представа за резултатите, които ТВ групите постигат през двата сравними периода, ви представяме и промените в аудиторните им дялове за целева група А 18-49:

Източник: ГАРБ. Целева група: А 18-49. Период: януари-юни, 2021 г. и 2022 г.

През изминалата пролет зрителите станаха свидетели както вече наложили се формати и сериали, така и на нови и интересни формати и сериали родно производство (подробности можете да прочетете в нашата статия за предаванията през изтеклия пролетен ТВ сезон). От представената графика се вижда, че групата на NBG запазва лидерската позиция, както и аудиторния си дял. Основен принос за този сериозен резултат е големият брой разнообразни по съдържание и профил ТВ канали, собствени и представлявани. Пълен списък на каналите по групи, можете да откриете ТУК. Основен конкурент и алтернатива на NBG са каналите на BMG, които продължават да поддържат втора позиция. През настоящата година групата успява да увеличи аудиторния си дял си от 29.7% на 31.3%. Тук е моментът да споменем, че през м. март 2022 г. BMG включи в портфолиото си от канали WNess TV и Soul&Pepper, чийто принос към общия аудиторен дял на групата все още е нищожен. На трето място са каналите, представлявани от TSH, която също успява да увеличи аудиторния си дял до 7.2%. Следващи в подредбата, но с намаляващи за разлика от първите три ТВ групи дялове са държавната група BNT и „Други“ ТВ канали (самостоятелно представлявани ТВ канали).

Въпреки че лятото е едва в началото си, водещите групи вече усилено снимат есенните си формати и сериали и загатват за големите си планове, с които да задържат лоялната си аудитория, да спечелят нови зрители и да привлекат рекламни бюджети.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

One Reply to “Промени в телевизионния рекламен пазар през първата половина на 2022 г.”

Коментарите са изключени.