Промени в телевизионния рекламен пазар през първата половина на 2022 г.

Първото тримесечие на 2022 г. потвърди прогнозата на БАКА, анонсирана през ноември 2021 година, за увеличение на инвестициите в телевизионна реклама. Независимо от отчетения ръст, още през март се появиха сигнали за промени в плановете на много рекламодатели. През второто тримесечие на годината ситуацията в икономически и политически аспекти се разви динамично и направи още по-трудно вземането на дългосрочни решения. За да проследим влиянието на промените в средата върху телевизионния рекламен пазар, на следващите две графики сравнихме брутните постъпления от реклама и претеглените 30“ GRPs за целева група А 18-49 на месечна база за първото полугодие на 2021 г. и 2022 г.:

Източник: ГАРБ. Период: януари-юни, 2021 г. и 2022 г.

Брутните постъпления от реклама в телевизия нарастват през всички разглеждани месеци, като за първо полугодие отчитаме 16.7% ръст спрямо аналогичния период през 2021 г. Разглеждайки данните е необходимо да се има предвид, че показателят „брутни постъпления“ е базиран на официалните тарифи на телевизионните групи за реклама, без да са отчетени отстъпки и бонуси, което води до изкривяване в оценката за пазара. „Валутната единица, с която работят огромна част от рекламодателите в телевизия, е рейтинг точка и най-вече нейният 30 секунден еквивалент. Ето защо при оценка на инвестициите в ТВ реклама винаги представяме и данни за претеглените 30“ GRPs:

Източник: ГАРБ. Целева група: А 18-49. Период: януари-юни, 2021 г. и 2022 г.

От графиката ясно личи, че през първите два месеца на настоящата година телевизионният рекламен пазар се радва на двуцифрен ръст, но от м. март 2022 г. положителната тенденция осезаемо забавя темпове, а през месеците април и май 2022 г. дори спада под нивата на 2021 г. Анализирайки данните, правим извод, че нестабилната обстановка дава своето отражение и в разходите за ТВ реклама, които компаниите отделят. Ако през Q1 2022 г. постигнатите 30“ GRPs отчитат ръст от 7.8%, то през Q2 2022 г. има спад с 1.6%, при което първото полугодие приключва с ръст от 3.2%. Намалението на активностите, както и тяхното отлагане в бъдещ период, е напълно логично предвид растящата инфлация, прекъснатите вериги за доставки на стоки и суровини, опасността от рецесия политическата нестабилност.

След като разгледахме какви са общите тенденции в развитието на телевизионният рекламен пазар, изготвихме графика, която показва какви промени настъпиха в пазарните дялове между основните ТВ групи през H1 2022 г. и 2021 г. на база реализирани (продадени) 30“ GRPs за основната целева група А 18-49:

Източник: ГАРБ. Целева група: А 18-49. Период: януари-юни, 2021 г. и 2022 г.

От данните ясно личи, че NBG заема лидерска позиция сред телевизионните групи, като през първата половина на 2022 г. увеличава реализираните 30“ GRPs с 4.8%, което от своя страна увеличава нейния пазарен дял 0.8%. На втора позиция са каналите от групата на BMG, която през H1 2022 г. реализира 1.6% повече 30“ GRPs. Въпреки този факт, медията регистрира спад в пазарния дял с 0.6%. Трета по реализирани 30“ GRPs и през двата разглеждани периода e TSH. Групата отчита най-голяма положителна промяна – ръст от 15.9%. Без изненада откриваме, че през H1 2022 г. държавната група канали BNT регистрира забележим спад от 51.6%, което ѝ отрежда и последно място и намалява пазарният ѝ дял от 1.6% през Н1 2021 г. до 0.7% през Н1 2022 г.. Обяснението за този спад са политически кампании в ефира на BNT около парламентарните избори през април и юли, а също така рекламните кампании във връзка с Европейското първенство по футбол през 2021 г.

За да изградим по-пълна представа за резултатите, които ТВ групите постигат през двата сравними периода, ви представяме и промените в аудиторните им дялове за целева група А 18-49:

Източник: ГАРБ. Целева група: А 18-49. Период: януари-юни, 2021 г. и 2022 г.

През изминалата пролет зрителите станаха свидетели както вече наложили се формати и сериали, така и на нови и интересни формати и сериали родно производство (подробности можете да прочетете в нашата статия за предаванията през изтеклия пролетен ТВ сезон). От представената графика се вижда, че групата на NBG запазва лидерската позиция, както и аудиторния си дял. Основен принос за този сериозен резултат е големият брой разнообразни по съдържание и профил ТВ канали, собствени и представлявани. Пълен списък на каналите по групи, можете да откриете ТУК. Основен конкурент и алтернатива на NBG са каналите на BMG, които продължават да поддържат втора позиция. През настоящата година групата успява да увеличи аудиторния си дял си от 29.7% на 31.3%. Тук е моментът да споменем, че през м. март 2022 г. BMG включи в портфолиото си от канали WNess TV и Soul&Pepper, чийто принос към общия аудиторен дял на групата все още е нищожен. На трето място са каналите, представлявани от TSH, която също успява да увеличи аудиторния си дял до 7.2%. Следващи в подредбата, но с намаляващи за разлика от първите три ТВ групи дялове са държавната група BNT и „Други“ ТВ канали (самостоятелно представлявани ТВ канали).

Въпреки че лятото е едва в началото си, водещите групи вече усилено снимат есенните си формати и сериали и загатват за големите си планове, с които да задържат лоялната си аудитория, да спечелят нови зрители и да привлекат рекламни бюджети.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

Рекламата на компании за спортни залози в телевизионния ефир.

В последните няколко години рекламите на компаниите за спортни залози се утвърдиха и заеха своето  място сред най-активните рекламодатели в телевизия. Клипове с известни лица от българския шоу бизнес заливат ефира, приканвайки зрителите към спортни залози. Тази тенденция продължава и към днешна дата, като броят на рекламодателите расте. На графиката представяме постигнатите в категорията TRP’s 30” в целева група A 25-54 през 2019, 2020 и 2021 г., както и сравнение за периода януари-април на 2021 и на 2022 г.:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари 2019 – април 2022, целева група: А 25-54, Live TV.

През м. февруари 2020 г. най-голямата компания за спортни залози в страната – „Национална лотария“ преустанови дейност. Липсата на основен рекламодател се отразява на цялата категория и 2020 г. бележи спад от 61% спрямо 2019 г. Отпадането на „Национална лотария“ отваря възможност за навлизане в телевизия на редица конкуренти, а присъстващите в категорията реагират и през м. май 2020 г. WINBET, а малко по-късно и TELEMATIC INTERACTIVE (PALMS BET), засилват присъствието си. 2021 г. категорията бележи солиден ръст – 227% спрямо предходната година и 28% спрямо предкризисната 2019 година. През отминалата година в стремежа си за завземане на пазарен дял рекламодателите в категорията стартират все по-масирани кампании в почти всички телевизионни канали. За първите четири месеца от 2022 г. тенденцията от предходната година се запазва и дори се регистрира 4% ръст в постигнатите TRP’s 30” спрямо януари-април 2021 г.

На следващата графиката представяме ранкинг на най-големите компании в категорията на база постигнати TRP’s 30”:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари-април, 2021 и 2022 г., целева група: А 25-54, Live TV.

От данните се вижда, че BROBET LIMITED (www.efbet.com) и WINBET заемат челните места в класацията, въпреки че регистрират двуцифрен спад спрямо януари-април 2021 г. БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР се откроява с ръст от 193% и заема трета позиция. През първите месеци от 2021 г. този рекламодател концентрира излъчванията си предимно в групата от канали на BNT, но от септември 2021 г. започва излъчване и в каналите на двете водещи ТВ групи – BMG и NBG, като същевременно с това увеличава постигнатите TRP’s 30”. През 2022 г. в класацията се появяват новите рекламодатели BETANO BG и INBET GROUP, заедно със стартиралите в края на 2021 г. TOP BET и SESAME ONLINE. Рекламодателят с най-голям ръст е BWIN.

На следващата графика ви представяме дяловото разпределение в рамките на категорията през 2021 г. и за периода януари-април 2022 г.:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари 2021 – април 2022 г., целева група: А 25-54 Live TV

В настоящата година броят на активните участници в телевизия нараства от 8 на 10. Над 50% от постигнатите претеглени TRP’s 30“ и за двата представени периода са от първите две компании в категорията – BROBET LIMITED и WINBET. През януари-април 2022 г. БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР увеличава дела си с 6% и се нарежда на трета позиция. От своя страна TELEMATIC INTERACTIVE губи дял и с данните към м. април 2022 г. пада на седмо място. Делът на компаниите извън топ 3 расте от 16% на 31%, което е двоен ръст в сравнение с цялата 2021 г. Основният извод от представените данни е, че през настоящата година се наблюдава динамика в категорията, като големите и утвърдени рекламодатели губят дял за сметка на нови.

Ето как изглежда ТВ миксът в категорията „Спортни залози“:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари 2021 – април 2022 г., целева група: А 25-54 Live TV.

И през двата представени периода BMG привлича най-голям дял от инвестициите в категорията. За първите месеци на настоящата година ТВ групата дори увеличава със 7% дела си. Компаниите за спортни залози не липсват и в каналите, представлявани от TSH, но делът на групата е под 0,5% и за двата периода.

С отхлабването на Covid мерките спортните събития се завърнаха, създавайки благоприятни възможности пред компаниите за спортни залози. През ноември-декември 2022 г. се очаква и Световно първенство по футбол в Катар. Периодът на провеждане е необичаен и ще доведе до разместване на традиционните първенства, което със сигурност ще изостри конкурентната борба за присъствие в рекламните блокове на телевизиите.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

Категория „Напитки“ – една от най-бързо растящите в началото на 2022 г.

Положителната тенденция за увеличение на брутните бюджети и достигнатите претеглени GRP’s 30” през първите два месеца от настоящата година затвърждава прогнозата, че през 2022 г. пазарът постепенно ще расте. През февруари, за втори пореден месец, категория „Напитки“ се отличи с най-висок ръст на отчетените брутни бюджети сред десетте най-големи категории, рекламирани в ТВ. Със следващата графика представяме еволюцията на постигнатите резултати в „Напитки“ през януари-февруари 2022 г. и 2021 г.:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари-февруари, 2022 г. и 2021 г. Live TV.

За  анализираните периоди разглежданата категория отчита 55% увеличение на брутните инвестиции, а отчетените претеглени GRP’s 30” в целева група А 25-54 са нараснали с 38%. Постигнатите резултати нареждат категорията не само сред десетте най-големи, а и сред тези с най-висок ръст. Категорията регистрира забележителен ръст в първите месеци от годината, когато по традиция част от продуктите са с намалено присъствие на трапезата, заради студената им консумация. На следващата графика представяме отделните сегменти в категорията и сравнение на активностите им през призмата на отчетените GRP’s 30“ за разглежданите периоди:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари-февруари, 2022 г. и 2021 г. Live TV.

Въпреки зимните месеци, бирите запазват лидерството в категорията. С ръст от 57% газираните безалкохолни напитки се нареждат на втора позиция. Приносът на телевизионните активности на продуктите от портфолиото на AVENDI отрежда на високоалкохолните напитки трето място в класацията и ги отличава с трицифрен ръст. През януари-февруари 2022 г. инстантните кофеинови напитки намаляват своето присъствие в ефир за сметката на стандартната кафе напитка, но въпреки това двете подкатегории взети заедно бележат около 10% спад спрямо аналогичния период на 2021 г. Плодовите сокове са последната подкатегория, която регистрира ръст през настоящата година. Последните в класацията, „Минерална вода“, „Други безалкохолни напитки“ и „Вино и шампанизирани вина“, отчитат спад през януари-февруари 2022 г.

Продължаваме краткия обзор с още детайли и представяме най-големите рекламодатели в „Напитки“ за първите два месеца на годината. Общо 19 са активните компании  за първите два месеца на 2022 г при 22 активни за същия период на 2021 г, а на графиката са представени дяловете на ТОП 10 в категорията:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари-февруари, 2022 г. Live TV.

Разширяваме информацията за ТОП 10 рекламодателите в категорията и проследяваме тенденцията в развитието им със сравнителна таблица за анализираните периоди на 2021 г и 2022 г:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари-февруари, 2022 г. и 2021 г. Live TV.

Всички присъстващи в ТОП 10 отчита ръст с изключение на ZAGORKA и „Други“. През първите два месеца от годината COCA COLA увеличава близо четирикратно телевизионните си активности и заема първото място в категорията. Интересно е да отбележим, че през настоящата година от телевизионен ефир липсват кампаниите на QUADRANT BEVERAGES (PEPSI), които през януари-февруари 2021 г. заемат трета позиция. Разместване се наблюдава и сред пивоварните компании. През настоящата година CARLSBERG увеличават телевизионното присъствие на PIRINSKO PIVO и SHUMENSKO PIVO, а към тях добавя и TUBORG. Компанията се издига до втора позиция, заемайки мястото на друг добре познат пивовар – KAMENITZA. Въпреки, че компанията увеличава постигнатото, подкрепяйки в телевизия бирите KAMENITZA, STAROPRAMEN и BECK’S, резултатите я отвеждат една позиция по-надолу в сравнение с януари-февруари 2021 г. В началото на годината AVENDI подкрепя с телевизионни кампании представляваните от нея търговски марки GRANT’S, GLENFIDDICH и JOHNNIE WALKER. В резултат, компанията се изкачва с 13 позиции напред и заема 5 позиция. За разлика от повишените активности на преките си конкуренти, ZAGORKA намалява телевизионното участие на ARIANA и HEINEKEN със сумарен спад от 39%, което я отвежда на шеста позиция или пет по-надолу в сравнение с аналогичния период през 2021 г. SELECT BRANDS KO и DANONE SERDIKA са новите присъстващи в ТОП 10. Интересно е да отбележим, че постигнатите претеглени TRP’s 30” от групата на „Други“ рекламодатели спадат с цели 79%, а бройката им намалява от 12 на 9 компании.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

Най-големите рекламодатели в телевизионните групи през 2021 г.

Отминалата 2021 г. затвърди прогнозата за положителен тренд в медийните инвестиции и в частност в телевизия. Рекламодателите продължиха да са на екран, следвайки все по-смело стратегията си в желанието да постигнат заложените цели. Появиха се и нови участници, като например BIGBANK, TOP BET (www.8888.bg), LENIDI (DELIRIUM EXCLUSIVE BOUTIQUE и www.scarletbeauty.bg), а други възобновиха телевизионното си присъствие – PROFILINK, BESTA MED, LAVAZZA, BALKAM (SANTOS и SPETEMA), RUBELLA, FERRATUM, CREMIO (MY DAY) и др. Не липсваха и такива, които през 2021 г. спряха комуникация – SERVIER (DETRALEX), DANHSON (REFIGERANS и MAGNESIUM B6 FORTE) и т.н. Годината за най-големите телевизионни групи приключи с ръст и на графика представяме сравнение на постигнатите TRP’s 30” за 2021 г. и 2020 г. за целева група A 18-49:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: 2020 г. и 2021 г., Live TV.

От данните на графиката се вижда, че през 2021 г. NBG задържа лидерската позиция, реализирайки с 10% повече TRP’s 30” в сравнение с 2020 г. BMG с близо 4 пъти по-малко телевизионни канала в портфолиото си е втора, отчитайки с 27% по-малко претеглени TRP’s 30“ в сравнение с NBG. BMG регистрира и по-малко увеличение на база TRPs 30” си в сравнение с предходната година – 8%. ТВ каналите, представлявани от TSH, бележат най-висок ръст между частните ТВ групи – 12%. През отминалата година групата разшири портфолиото си с детски канали като Cartoon Network, Duck TV и Boomerang, което води и до по-голям обем реализирани TRP’s 30”. През 2021 г. станахме свидетели на дългоочаквани спортни събития като Европейското първенство по футбол и летните олимпийски игри в Токио. Въпреки, че и двете бяха излъчени паралелно в няколко медии, спортните събития от най-висок ранг са запазена марка за BNT и допринесоха за забележителния ръст на държавната медия през 2021 г. – 61% спрямо 2020 г. На графиката проследяваме резултатите и на всички канали, които не са част от медийни групи под името „Други“. През 2021 г. ГАРБ прекратява отчитането на рекламата в Планета ТВ и Фен ТВ, част от групата през 2020 г., но въпреки това цялостното представяне на „Други ТВ канали“ е с ръст от 12%.

За повече обективност и яснота предлагаме и списък на телевизионните канали във всяка от ТВ групите:

Разпределение на ТВ каналите по ТВ групи

Следващите графики представят дела на всяка една от разглежданите ТВ групи спрямо достигнатите претеглени TRP’s за 2020 г. и 2021 г.:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: 2020 г. и 2021 г., Live TV.

През 2021 г. BMG губи от своя дял 0,6%, което е за сметка на останалите ТВ групи и най-вече в полза на държавната BNT.

Продължаваме с информация за най-големите рекламодатели по ТВ групи спрямо постигнатите TRP’s 30 в целева група А 18-49 за 2020 г. и 2021 г.:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: 2020 г. и 2021 г., Live TV.

Разнообразното портфолио от канали на NBG привлича рекламодатели от всички сектори. С най-голям ръст в достигнатите в ТВ групата претеглени TRP’s 30” сред големите рекламодатели се отличават COCA COLA Co. и NATURPHARMA. В противовес на пазарния тренд, отчитайки спад, са PROCTER & GAMBLE, FICOSOTA SYNTEZ и GLAXO SMITH KLINE, които намаляват инвестициите си в групата в сравнение с 2020 г. Обръщаме внимание, че от класацията са изключени търговците, промотиращи стоките си чрез т.нар. „телепазарни рекламни форми“, заради специфичната форма на комуникация. Десетте най-големи рекламодатели в NBG формират 25,2% от резултатите, а групата на „Други“ расте с 9% през 2021 г. и достига 74,8%. През 2021 г. рекламодателите извън топ 10 В ТВ групата са 420 на брой, а през 2020 г. са 468 или с 10% по-малко.

Следващата таблица представя топ 10 на рекламодателите в каналите на BMG:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: 2020 г. и 2021 г., Live TV.

През 2021 г. от портфолиото на BMG отпада Cartoon Network, но въпреки това медията отчита 8%-ов ръст. Списъкът на 10 най-големи рекламодатели се запазва като напред в класацията излизат NATURPHARMA, BILLA, HENKEL, KAUFLAND и SANDOZ – представители на фармацевтика, козметика, битова химия и хранителни вериги. Със спад в достигнатите претеглени TRP’s в групата са FERRERO, CARLSBERG, LIDL, PROCTER & GAMBLE, както и STADA/WALMARK. Резултатите на топ 10 се равняват на 36,8% от постигнатото в групата, като останалата част от рекламодателите бележи общ ръст от 10% спрямо 2020 г. През 2021 г. рекламодателите извън класацията на топ 10 наброяват 271, а през 2020 г. – 244 или с 11% повече.

Представяме и топ 10 на рекламодателите в каналите, представлявани от TSH:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: 2020 г. и 2021 г., Live TV.

Въпреки отпадането на Канал 3 от края на 2020 г., групата разширява портфолиото си през 2021 г. с Cartoon Network, Duck TV и Boomerang, с което запълва всички детски възрастови групи. Промените водят до появата на COMSED в топ 10, които регистрират 80% ръст на постигнатите в TSH претеглени TRP’s 30“. Промените в медийната среда водят до сериозен трицифрен ръст при рекламодатели като ABOUT YOU, COCA COLA Co. и KAMENITZA. Рекламодателите със спад в постигнатото са PROCTER & GAMBLE, GLAXO SMITH KLINE и RECKITT BENCKISER. През 2021 г. групата на „Други“ расте с 10% и представлява 69,2% от общите резултати в TSH. Рекламодателите извън класацията наброяват 380 през 2021 г., а през 2020 г. – 322, което представлява ръст от 18%.

Приключваме краткия обзор с информация за топ 10 в BNT:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: 2020 г. и 2021 г., Live TV.

Както вече се убедихме от първата графика, 2021-ва година се оказва успешна за BNT и медията бележи 61% повече TRP’s 30” в сравнение с 2020 г. Най-големите рекламодатели в класацията са представители на компаниите за спортни залози, държавни институции и политически партии и формации, автомобили и застрахователи. Тук е важно да отбележим, че от топ 10 са изключени търговците, които промотират стоките си чрез т.нар. „телепазарни рекламни форми“. Излъчените спортни събития през 2021 г. привличат допълнително рекламодатели от областта на спортните залози, а проведените парламентарни и президентски избори действат благоприятно за медията привличайки политически партии и формации. Важно е да споменем, че BNT е групата с най-нисък дял на категорията „Други“ – 54,4%. През 2021 г. рекламодателите извън класацията са 240, а през 2020 г. – 142 или с 69% повече.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

Как се промени категория „Финансови услуги“ през 2021 и кои са най-големите рекламодатели в нея?

Една от категориите, които претърпя най-голяма промяна през последната година несъмнено е „Финансови услуги“. Традиционните банкови институции започнаха да рекламират своето виртуално преобразяване, а новите компании за бързи кредити показаха, че одобрението и отпускането на кредит е по-лесно от всякога. Ако появата на Covid  направи хората по-предпазливи спрямо финансите си, то със задълбочаването на пандемията все повече рекламодатели от категорията започнаха да приканват зрителите да не спират плановете си и да продължават да мечтаят смело. На следващата графика представяме промяната на „Финансови услуги“ през периода януари-ноември 2021 г. спрямо аналогичния период през 2020 г.:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари-ноември, 2021 г. и 2020 г.

От данните се вижда, че категория „Финансови услуги“ увеличава брутните си инвестиции с 52%, а постигнатите претеглени GRP’s в целева група A 25-54 с 24%. Това увеличение отрежда на „Финансови услуги“ постоянно присъствие сред топ 10 на категориите през 2021 г. От следващата графика става ясно, че десетте най-големи рекламодатели в сферата на „Финансовите услуги“ заемат 63% от претеглените GRP’s 30:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари-ноември 2021 г.

От детайлите в сравнителната таблица става ясно, че преобладаващата част от рекламодателите увеличават инвестициите си през 2021 г., като единствените компании със спад са „Globex Finance“ (Credissimo и Maxo.bg), „Първа Инвестиционна банка“ и „Нет Кредит“:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари-ноември, 2021 г. и 2020 г.

Новите имена в топ 10 на категорията са „BNP Paribas Personal Finance” и „Postbank/Eurobank”. С най-забележим ръст се отличава “BNP Paribas Personal Finance” – 135% повече GRP’s 30” през настоящата година, в сравнение с предходната. Компанията отново популяризира кредитните си услуги, като основното послание са атрактивните  лихвени проценти и фиксираните условия за ползване. „Visa International” и „Postbank / Eurobank” също се отличават с голям ръст. Комуникацията, на която залага „Visa International” през 2021 г., е възможността притежателите на карта Visa да спечелят награда при ползването на безконтактната им услуга. През 2020 г. „Postbank/Eurobank” концентрира телевизионните си активности изцяло върху потребителските си кредити и върху услугата за обединение на всички клиентски задължения. През настоящата година компанията добавя към комуникацията и жилищните си кредити, като приканва зрителите да „създадат дом за своите мечти“.

С висок ръст на постигнати резултати се отличава и частта на „Други“ – 41% над достигнатите GRP’s 30” за периодa януари-ноември 2020 г., включвайки 29 участника, които сформират малко повече от 1/3 от категорията. През 2021 г. в „Други“ влизат  вече 42 компании, от които най-големите нови участници са дигиталната банка за кредити „BIGBANK“, новата финансова платформа за доходност без заплащане на комисионна „IUVO GROUP“. В това обединение присъства още  „FERRATUM“ с подновената комуникация, „DATAMAX SYSTEM HOLDING“, познати с името Easy Pay и други, които са изброени на графиката:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари-ноември, 2021 г.

Най-големите подкатегории на „Финансови услуги“, които се рекламират в ТВ, са представени на следващата графика:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари-ноември, 2020 г. и 2021 г.

Съвсем ясно личи, че кредитите продължават да държат най-голям дял от рекламираните финансови услуги и за периода януари-ноември 2021 г. отчитат ръст от почти 25%. На втора позиция са различните видове карти – кредитни и дебитни, които предлагат привлекателни условия за своите ползватели. Тази подкатегория бележи ръст от 34% през настоящата година, а най-голямо увеличение на постигнатите GRP’s 30” отчита сегментът на „Финансови посредници“ – плюс 197%.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

Топ рекламодателите в БНТ 1, бТВ и Нова ТВ

Настоящата година започна убедително и затвърди прогнозите за позитивен тренд в медийните инвестиции. Голяма част от рекламодателите се убедиха, че в ситуация на пандемия или не, успешните брандове е необходимо да бъдат до своите клиенти и да им вдъхват кураж, напомняйки им за себе си. Към познатите и утвърдени компании-рекламодатели в ТВ се присъединиха и нови. Част от тях запълниха нишата, която „Националната лотария“ освободи и бързо се покатериха в ранкинга на най-големите рекламодатели. В настоящата тема разглеждаме топ рекламодателите във трите основни национални канала – БНТ 1, бТВ и Нова ТВ. Започваме представянето с топ 10 на рекламодателите в БНТ 1, като фокусът на нашия анализ са постигнатите претеглени TRP’s 30 в целева група, представляваща съвкупността от всички хора в страната на възраст между 25 и 54 години (A 25-54) за периода януари-май 2021 г.:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-май 2021. Целева груа: А 25-54.

През първите пет месеца от годината общият брой рекламодатели в БНТ 1 се покачва до 128, което е със 70 повече спрямо същия период на 2020-та. Рекламодателите в топ 10 са представители основно на три сектора – компании за спортни залози, представени от Brobet Limited, Български спортен тотализатор, Winbet и Telematic Interactive (Palms Bet), търговски компании, които промотират своите продукти основно чрез телепазарни рекламни форми – Skyshop и Studio Moderna, както и държавни институции и политически партии и формации. Интересно е да отбележим, че отчетените претеглени TRP’s 30 на първите десет рекламодателя представляват 67% дял от всички TRP’s 30 в канала за периода. В следващата таблица разширяваме бройката на рекламодателите до топ 20 и представяме развитието им спрямо аналогичния период за 2020 г.:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-май, 2020 и 2021. Целева груа: А 25-54.

В топ 20 за тази година впечатление прави големият брой на рекламодателите, които през януари-май 2020 г. не са били активни. Част от тях са следствие от проведените през април избори за народни представители в парламента. С най-голям ръст в отчетените резултати през наблюдаваните периоди се отличават Brobet Limited, Winbet и Porche Bulgaria, а със спад съответно Skyshop, Общинска застрахователна компания (ОЗК) и Първа инвестиционна банка (ПИБ). Важен факт е, че през периода януари-май 2021 г. постигнатите претеглени TRP’s 30 в БНТ 1 са със 152% над миналогодишните резултати за аналогичния период. Част от този ръст е се дължа на проведените избори, но по-същественият дял е акумулирана от агресивно навлезлите компании за спортни залози.

Продължаваме анализа с топ 10 на рекламодателите в бТВ:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-май 2021 г. Целева груа: А 25-54.

И тук, както при БНТ 1, броят на активните компании расте и достига 183, което е с 34 рекламодателя над миналата година или 23% повече. Рекламодателите, попадащи в топ 10 при бТВ са от разнородни категории – хранителни стоки (Ferrero), фармацевтика (Naturpharma, Sandoz, Stada Bulgaria), магазинна мрежа (Billa и Lidl), напитки (Carlsberg), спортни залози (Brobet Limited), козметика и битова химия (Henkel Procter & Gamble) и други. Общият дял, който акумулират отчетените от тях TRP’s 30, възлиза на 37% от общото за ТВ канала. Разширен състав на най-големите рекламодатели в бТВ, представяме в следващата таблица:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-май, 2020 и 2021. Целева груа: А 25-54.

С ръст над 50% се отличават Brobet Limited, Access Finance, Nobel Pharma и Naturpharma. Спад на телевизионната активност в бТВ регистрират Sanofi-Aventis Group, Reckitt Benckiser, Sandoz, Lidl, Kaufland, Ferrero и Procter & Gamble. Част от компаниите, които са имали присъствие в ТВ канала през периода януари-май 2020 г., но през настоящата година липсват в ефира на бТВ са Studio Moderna, Български спортен тотализатор, Coca-Cola, Aflofarm и други по-малки участници.

Един от основните изводи, който можем да направим е, че началото на 2021 г. се оказва по-добро за бТВ в сравнение с това през 2020 г. и отчитаме ръст от 17% спрямо релевантния период от миналата година.

Завършваме представянето с десетте най-големи рекламодатели за първите пет месеца на 2021-ва в Нова ТВ:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-май 2021. Целева груа: А 25-54.

Броят на активните рекламодатели в Нова ТВ също нараства – от 203, през първите пет месеца на 2020 г., до 233 през 2021 г. И тук рекламодателите, попадащи в топ 10, са с разнообразен характер на основната си дейност. Компаниите от топ 10, които са активни в ефира на Нова ТВ, но отсъстват от ефира на основния конкурент бТВ към май 2021-ва са Studio Moderna, Skyshop, Coca-Cola и GlaxoSmithKline. Общият дял на TRP’s 30 на десетте най-големи компании в Нова ТВ е в размер на 27% от отчетената стойност за всички рекламодатели в ТВ канала. В таблицата може да откриете повече информация за топ 20 в Нова ТВ и промените, настъпили през настоящата година:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-май 2020-2021. Целева груа: А 25-54.

Над 100% ръст регистрират Coca-Cola, Brobet Limited, Kamenitza, Bella и Studio Moderna. От друга страна, Vivacom, Fortex, GlaxoSmithKline, P&G, Nestle, Ficosota Syntez и Natur Product отчитат спад спрямо аналогичния период през 2020 г. Като цяло, акумулираните от всички рекламодатели в Нова ТВ TRP’s 30 нарастват с 8% спрямо същия период на изтеклата година.

И за финал ви представяме разпределение на рекламните инвестиции на базата претеглени TRP’s 30 за всички ТВ канали, за които се рапортуват данни:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-май, 2020 и 2021. Целева груа: А 25-54.

От представените графики е видно, че за сравняваните периоди пазарът расте с 14%. БНТ 1 увеличава отчетените TRP’s 30 със завидните 152%. Ръстът на Нова ТВ е най-нисък спрямо целия пазар, което води до свиване на нейния дял с 2% през първите пет месеца на настоящата година. Ръстът на пазара от началото на годината затвърждава позитивните нагласи и ни дава основание да гледаме оптимистично към оставащата част от годината.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

Рекламният пазар в ТВ през първо тримесечие на 2021 г., ТОП 5 в ранкинга по категории

Изминалата 2020-та остана в историята като година на Covid-19 и приспособяване към новата реалност. Предизвикателствата, които ни поднесе, дадоха отражение във всички сектори. Рекламодателите бяха изправени пред нова и динамична среда, в която трябваше да вземат бързи решения в отговор на възникналите нови потребности. Бързото приспособяване и прогнозиране на нуждите, до които ще доведе новата действителност, бяха от ключово значение. Първоначалният шок от въвеждането на извънредно положение беше преодолян и с отхлабването на мерките бизнесът се адаптира и ревизира своите стратегии и планираните активности.

Представяме ви един по-разширен анализ на инвестираните в ТВ брутните бюджети и отчетените GRPs 30 за целевата група всички на възраст между 25 и 54 години (A 25-54) през първите тримесечия на 2020-та и 2021-ва година:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-март 2020 г. и 2021 г.

В лявата част на графиката са отчетените брутни бюджети за ТВ реклама през двата сравними периода. Данните показват, че първо тримесечие на 2021-ва бележи 40% ръст на брутните инвестиции спрямо същия период на предходната година. Дясната част на графиката отчита достигнатите нива на GRPs 30. Според този показател, резултатите през настоящата година са с 1% по-ниски от предходната. Обръщаме внимание, че показателят претеглени GRPs 30 отразява по-коректно динамиката и инвестициите на пазара, тъй като показателят брутни инвестиции е базиран на официалните тарифи за реклама преди отстъпки, а те от своя страна изпреварват с много инфлацията и често водят до силно изкривяване на пазара, особено при по-малките нишови канали.

Ревизираните стратегии на рекламодателите доведоха и до пренареждане на категориите, по които се класифицират активните кампании. Настъпилите промени ясно се виждат от таблицата под графиката, в която представяме подредбата в топ 5 на категориите на база отчетени GRPs 30 за целева група А 25-54:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-март 2020 г. и 2021 г.

Първите 5 категории генерират 74% от общия обем реклама в ТВ.

И през двата разглеждани периода челната позиция е запазена за продуктите от категория „Фармацевтика“, която традиционно поддържа високи нива на активност. В тази категория отчитаме и най-висок брой активно конкуриращи се компании – общо 65, а брандовете, които са били активни за първото тримесечие на настоящата година са 186. Въпреки че има спад от около 1%, това е и категорията, в която постоянно са добавят нови рекламодатели и нови продукти и поддържа устойчив дял от 30%. Категорията се формира от 12 подкатегории, като първите две във вътрешната класация – „Хранителни добавки“ и „Лекарства без рецепта“ формират 78% от общия обем в категорията „Фармацевтика“:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-март 2020 г. и 2021 г.

На втора позиция е категорията „Магазинна мрежа“, която нараства с 34% през първо тримесечие на 2021-ва спрямо същия период на 2020-та. Към традиционните вериги от магазини за хранителни стоки, черна и бяла техника и стоки за дома отчитаме засилено присъствието и на редица популярни онлайн магазини – Allegro Group (emag.bg и fashiondays.bg), About you, Vivre Deco, Answer.com, Eobuwie.pl (modivo.bg и obuvki.bg) и много други. Първата подкатегория „Търговски вериги“ от общо 6 в сегмента генерира 69% от обема. „Онлайн магазините“ отчитат най-висок ръст спрямо миналата година, но е важно да отбележим, че голяма част от тях бяха „преместени“ в този сегмент в началото на февруари 2021-ва година:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-март 2020 г. и 2021 г.

На трето място в класацията на категориите е „Хранителни стоки“ с 12% дял от постигнатите GRP’s 30. През първо тримесечие на 2021-ва секторът отчита спад от 17% в сравнение с аналогичния период през 2020-та. През разглежданите периоди общо 30 подкатегории са били активни. Най-интензивно се рекламират продукти от подкатегория „Десертни блокчета“, а първите три подкатегории в сегмента формират едва 33% от общия обем:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-март 2020 г. и 2021 г.

По подобие на фармацевтиката, категория „Козметика“ остава стабилна с минимален ръст от 1% на отчетените GRPs 30 и запазва четвъртата позиция. Интересно е да се отбележи, че в тази категория традиционно най-рекламираните продукти като шампоани и балсами за коса, продукти за устна хигиена и козметика за лице бележат спад, но той напълно се компенсира от активирането на две пасивни през последните години подкатегории – „Тоалетни сапуни и дезинфектанти“ и „Козметика за тяло“, и от ръста в подкатегория „Боя за коса“. Общо 16 продуктови подкатегории са активни през разглежданите периоди, а първите три представляват 55% от обема на категория „Козметика“:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-март 2020 г. и 2021 г.

На пето място се нарежда категория „Напитки“. Това е една позиция по-нагоре, но като цяло отчетените GRPs 30 намаляват с 5% в сравнение с година по-рано. Динамиката в подкатегориите е голяма и силно се влияе от възможността хората да посещават заведения и да прекарват време извън дома. Категорията „Напитки“ е изградена от 12 подкатегории. Подкатегорията „Бира“ е безспорен лидер, следвана от „Газирани напитки“ и „Разтворимо кафе“. Трите водещи категории отчитат 73% дял от общия обем:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-март 2020 г. и 2021 г.

През първо тримесечие на 2021 всички останали категории реализират 26% от общия за пазара обем на база показател GRPs 30 и отчитат спад от 6% спрямо същия период година по-рано. В категорията „Други“ сме обобщили данните за още 19 категории, които съдържат в себе си 82 подкатегории, отчели активност през анализираните периоди.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

Брутни рекламни инвестиции в ТВ през 2020-та сравнено с 2019-та година

Представяме ви кратък анализ на брутните рекламни инвестиции в ТВ за трите основни телевизионни канала, както и кумулативно за основните ТВ групи:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 1.01.2019-31.12.2020 г.

След силния старт и високата активност на рекламодателите в началото на 2020-та година, с обявяването на пандемията в средата на март 2020-та и въвеждането на извънредно положение в страната станахме свидетели и паническо спиране на кампании от голяма част от рекламодателите и отлагането им за неопределен срок. С настъпването на лятото и отхлабване на мерките, повечето рекламодатели осъзнаха, че най-правилното поведение е възможно най-бързо адаптиране на стратегията към новата реалност. С влизане във втората половина на 2020-та ситуацията се нормализира и дори даваше повод за оптимизъм и бързо възстановяване.

Анализирайки пазара на база брутни рекламни постъпления, безспорен лидер е бТВ и каналите от групата на BMG с ръст от 5.4% и отчетен обем от близо 953 млн. лева. На второ място по брутни рекламни приходи се нарежда Нова и представляваните от NBG телевизионни канали с ръст спрямо 2019-та година от 0.9% и отчетен обем от 832 мнл. лева. Разликата между двете групи е близо 121 млн лева или 12.7%. На трето място се подрежда TSH с представляваните от компанията нишови телевизионни канали, като бележи завиден ръст от 25.2%, но отчетените брутни инвестиции са едва 72 млн. лева. Коректно е да поясним, че ръстът на TSH се дължи на каналите, представлявани от групата, които през 2019-та година не се рапортуват от GARB Audience Measurement Bulgaria, както и на добавените в началото на 2020-та към портфолиото ѝ детските канали на Viasat. Държавната БНТ е единствената губеща ТВ група, като приходите ѝ от реклама намаляват през 2020-та 15.6% до 6.1 млн. лева.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.