Как се промени категория „Финансови услуги“ през 2021 и кои са най-големите рекламодатели в нея?

Една от категориите, които претърпя най-голяма промяна през последната година несъмнено е „Финансови услуги“. Традиционните банкови институции започнаха да рекламират своето виртуално преобразяване, а новите компании за бързи кредити показаха, че одобрението и отпускането на кредит е по-лесно от всякога. Ако появата на Covid  направи хората по-предпазливи спрямо финансите си, то със задълбочаването на пандемията все повече рекламодатели от категорията започнаха да приканват зрителите да не спират плановете си и да продължават да мечтаят смело. На следващата графика представяме промяната на „Финансови услуги“ през периода януари-ноември 2021 г. спрямо аналогичния период през 2020 г.:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари-ноември, 2021 г. и 2020 г.

От данните се вижда, че категория „Финансови услуги“ увеличава брутните си инвестиции с 52%, а постигнатите претеглени GRP’s в целева група A 25-54 с 24%. Това увеличение отрежда на „Финансови услуги“ постоянно присъствие сред топ 10 на категориите през 2021 г. От следващата графика става ясно, че десетте най-големи рекламодатели в сферата на „Финансовите услуги“ заемат 63% от претеглените GRP’s 30:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари-ноември 2021 г.

От детайлите в сравнителната таблица става ясно, че преобладаващата част от рекламодателите увеличават инвестициите си през 2021 г., като единствените компании със спад са „Globex Finance“ (Credissimo и Maxo.bg), „Първа Инвестиционна банка“ и „Нет Кредит“:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари-ноември, 2021 г. и 2020 г.

Новите имена в топ 10 на категорията са „BNP Paribas Personal Finance” и „Postbank/Eurobank”. С най-забележим ръст се отличава “BNP Paribas Personal Finance” – 135% повече GRP’s 30” през настоящата година, в сравнение с предходната. Компанията отново популяризира кредитните си услуги, като основното послание са атрактивните  лихвени проценти и фиксираните условия за ползване. „Visa International” и „Postbank / Eurobank” също се отличават с голям ръст. Комуникацията, на която залага „Visa International” през 2021 г., е възможността притежателите на карта Visa да спечелят награда при ползването на безконтактната им услуга. През 2020 г. „Postbank/Eurobank” концентрира телевизионните си активности изцяло върху потребителските си кредити и върху услугата за обединение на всички клиентски задължения. През настоящата година компанията добавя към комуникацията и жилищните си кредити, като приканва зрителите да „създадат дом за своите мечти“.

С висок ръст на постигнати резултати се отличава и частта на „Други“ – 41% над достигнатите GRP’s 30” за периодa януари-ноември 2020 г., включвайки 29 участника, които сформират малко повече от 1/3 от категорията. През 2021 г. в „Други“ влизат  вече 42 компании, от които най-големите нови участници са дигиталната банка за кредити „BIGBANK“, новата финансова платформа за доходност без заплащане на комисионна „IUVO GROUP“. В това обединение присъства още  „FERRATUM“ с подновената комуникация, „DATAMAX SYSTEM HOLDING“, познати с името Easy Pay и други, които са изброени на графиката:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари-ноември, 2021 г.

Най-големите подкатегории на „Финансови услуги“, които се рекламират в ТВ, са представени на следващата графика:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари-ноември, 2020 г. и 2021 г.

Съвсем ясно личи, че кредитите продължават да държат най-голям дял от рекламираните финансови услуги и за периода януари-ноември 2021 г. отчитат ръст от почти 25%. На втора позиция са различните видове карти – кредитни и дебитни, които предлагат привлекателни условия за своите ползватели. Тази подкатегория бележи ръст от 34% през настоящата година, а най-голямо увеличение на постигнатите GRP’s 30” отчита сегментът на „Финансови посредници“ – плюс 197%.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

Топ рекламодателите в БНТ 1, бТВ и Нова ТВ

Настоящата година започна убедително и затвърди прогнозите за позитивен тренд в медийните инвестиции. Голяма част от рекламодателите се убедиха, че в ситуация на пандемия или не, успешните брандове е необходимо да бъдат до своите клиенти и да им вдъхват кураж, напомняйки им за себе си. Към познатите и утвърдени компании-рекламодатели в ТВ се присъединиха и нови. Част от тях запълниха нишата, която „Националната лотария“ освободи и бързо се покатериха в ранкинга на най-големите рекламодатели. В настоящата тема разглеждаме топ рекламодателите във трите основни национални канала – БНТ 1, бТВ и Нова ТВ. Започваме представянето с топ 10 на рекламодателите в БНТ 1, като фокусът на нашия анализ са постигнатите претеглени TRP’s 30 в целева група, представляваща съвкупността от всички хора в страната на възраст между 25 и 54 години (A 25-54) за периода януари-май 2021 г.:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-май 2021. Целева груа: А 25-54.

През първите пет месеца от годината общият брой рекламодатели в БНТ 1 се покачва до 128, което е със 70 повече спрямо същия период на 2020-та. Рекламодателите в топ 10 са представители основно на три сектора – компании за спортни залози, представени от Brobet Limited, Български спортен тотализатор, Winbet и Telematic Interactive (Palms Bet), търговски компании, които промотират своите продукти основно чрез телепазарни рекламни форми – Skyshop и Studio Moderna, както и държавни институции и политически партии и формации. Интересно е да отбележим, че отчетените претеглени TRP’s 30 на първите десет рекламодателя представляват 67% дял от всички TRP’s 30 в канала за периода. В следващата таблица разширяваме бройката на рекламодателите до топ 20 и представяме развитието им спрямо аналогичния период за 2020 г.:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-май, 2020 и 2021. Целева груа: А 25-54.

В топ 20 за тази година впечатление прави големият брой на рекламодателите, които през януари-май 2020 г. не са били активни. Част от тях са следствие от проведените през април избори за народни представители в парламента. С най-голям ръст в отчетените резултати през наблюдаваните периоди се отличават Brobet Limited, Winbet и Porche Bulgaria, а със спад съответно Skyshop, Общинска застрахователна компания (ОЗК) и Първа инвестиционна банка (ПИБ). Важен факт е, че през периода януари-май 2021 г. постигнатите претеглени TRP’s 30 в БНТ 1 са със 152% над миналогодишните резултати за аналогичния период. Част от този ръст е се дължа на проведените избори, но по-същественият дял е акумулирана от агресивно навлезлите компании за спортни залози.

Продължаваме анализа с топ 10 на рекламодателите в бТВ:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-май 2021 г. Целева груа: А 25-54.

И тук, както при БНТ 1, броят на активните компании расте и достига 183, което е с 34 рекламодателя над миналата година или 23% повече. Рекламодателите, попадащи в топ 10 при бТВ са от разнородни категории – хранителни стоки (Ferrero), фармацевтика (Naturpharma, Sandoz, Stada Bulgaria), магазинна мрежа (Billa и Lidl), напитки (Carlsberg), спортни залози (Brobet Limited), козметика и битова химия (Henkel Procter & Gamble) и други. Общият дял, който акумулират отчетените от тях TRP’s 30, възлиза на 37% от общото за ТВ канала. Разширен състав на най-големите рекламодатели в бТВ, представяме в следващата таблица:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-май, 2020 и 2021. Целева груа: А 25-54.

С ръст над 50% се отличават Brobet Limited, Access Finance, Nobel Pharma и Naturpharma. Спад на телевизионната активност в бТВ регистрират Sanofi-Aventis Group, Reckitt Benckiser, Sandoz, Lidl, Kaufland, Ferrero и Procter & Gamble. Част от компаниите, които са имали присъствие в ТВ канала през периода януари-май 2020 г., но през настоящата година липсват в ефира на бТВ са Studio Moderna, Български спортен тотализатор, Coca-Cola, Aflofarm и други по-малки участници.

Един от основните изводи, който можем да направим е, че началото на 2021 г. се оказва по-добро за бТВ в сравнение с това през 2020 г. и отчитаме ръст от 17% спрямо релевантния период от миналата година.

Завършваме представянето с десетте най-големи рекламодатели за първите пет месеца на 2021-ва в Нова ТВ:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-май 2021. Целева груа: А 25-54.

Броят на активните рекламодатели в Нова ТВ също нараства – от 203, през първите пет месеца на 2020 г., до 233 през 2021 г. И тук рекламодателите, попадащи в топ 10, са с разнообразен характер на основната си дейност. Компаниите от топ 10, които са активни в ефира на Нова ТВ, но отсъстват от ефира на основния конкурент бТВ към май 2021-ва са Studio Moderna, Skyshop, Coca-Cola и GlaxoSmithKline. Общият дял на TRP’s 30 на десетте най-големи компании в Нова ТВ е в размер на 27% от отчетената стойност за всички рекламодатели в ТВ канала. В таблицата може да откриете повече информация за топ 20 в Нова ТВ и промените, настъпили през настоящата година:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-май 2020-2021. Целева груа: А 25-54.

Над 100% ръст регистрират Coca-Cola, Brobet Limited, Kamenitza, Bella и Studio Moderna. От друга страна, Vivacom, Fortex, GlaxoSmithKline, P&G, Nestle, Ficosota Syntez и Natur Product отчитат спад спрямо аналогичния период през 2020 г. Като цяло, акумулираните от всички рекламодатели в Нова ТВ TRP’s 30 нарастват с 8% спрямо същия период на изтеклата година.

И за финал ви представяме разпределение на рекламните инвестиции на базата претеглени TRP’s 30 за всички ТВ канали, за които се рапортуват данни:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-май, 2020 и 2021. Целева груа: А 25-54.

От представените графики е видно, че за сравняваните периоди пазарът расте с 14%. БНТ 1 увеличава отчетените TRP’s 30 със завидните 152%. Ръстът на Нова ТВ е най-нисък спрямо целия пазар, което води до свиване на нейния дял с 2% през първите пет месеца на настоящата година. Ръстът на пазара от началото на годината затвърждава позитивните нагласи и ни дава основание да гледаме оптимистично към оставащата част от годината.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

Рекламният пазар в ТВ през първо тримесечие на 2021 г., ТОП 5 в ранкинга по категории

Изминалата 2020-та остана в историята като година на Covid-19 и приспособяване към новата реалност. Предизвикателствата, които ни поднесе, дадоха отражение във всички сектори. Рекламодателите бяха изправени пред нова и динамична среда, в която трябваше да вземат бързи решения в отговор на възникналите нови потребности. Бързото приспособяване и прогнозиране на нуждите, до които ще доведе новата действителност, бяха от ключово значение. Първоначалният шок от въвеждането на извънредно положение беше преодолян и с отхлабването на мерките бизнесът се адаптира и ревизира своите стратегии и планираните активности.

Представяме ви един по-разширен анализ на инвестираните в ТВ брутните бюджети и отчетените GRPs 30 за целевата група всички на възраст между 25 и 54 години (A 25-54) през първите тримесечия на 2020-та и 2021-ва година:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-март 2020 г. и 2021 г.

В лявата част на графиката са отчетените брутни бюджети за ТВ реклама през двата сравними периода. Данните показват, че първо тримесечие на 2021-ва бележи 40% ръст на брутните инвестиции спрямо същия период на предходната година. Дясната част на графиката отчита достигнатите нива на GRPs 30. Според този показател, резултатите през настоящата година са с 1% по-ниски от предходната. Обръщаме внимание, че показателят претеглени GRPs 30 отразява по-коректно динамиката и инвестициите на пазара, тъй като показателят брутни инвестиции е базиран на официалните тарифи за реклама преди отстъпки, а те от своя страна изпреварват с много инфлацията и често водят до силно изкривяване на пазара, особено при по-малките нишови канали.

Ревизираните стратегии на рекламодателите доведоха и до пренареждане на категориите, по които се класифицират активните кампании. Настъпилите промени ясно се виждат от таблицата под графиката, в която представяме подредбата в топ 5 на категориите на база отчетени GRPs 30 за целева група А 25-54:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-март 2020 г. и 2021 г.

Първите 5 категории генерират 74% от общия обем реклама в ТВ.

И през двата разглеждани периода челната позиция е запазена за продуктите от категория „Фармацевтика“, която традиционно поддържа високи нива на активност. В тази категория отчитаме и най-висок брой активно конкуриращи се компании – общо 65, а брандовете, които са били активни за първото тримесечие на настоящата година са 186. Въпреки че има спад от около 1%, това е и категорията, в която постоянно са добавят нови рекламодатели и нови продукти и поддържа устойчив дял от 30%. Категорията се формира от 12 подкатегории, като първите две във вътрешната класация – „Хранителни добавки“ и „Лекарства без рецепта“ формират 78% от общия обем в категорията „Фармацевтика“:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-март 2020 г. и 2021 г.

На втора позиция е категорията „Магазинна мрежа“, която нараства с 34% през първо тримесечие на 2021-ва спрямо същия период на 2020-та. Към традиционните вериги от магазини за хранителни стоки, черна и бяла техника и стоки за дома отчитаме засилено присъствието и на редица популярни онлайн магазини – Allegro Group (emag.bg и fashiondays.bg), About you, Vivre Deco, Answer.com, Eobuwie.pl (modivo.bg и obuvki.bg) и много други. Първата подкатегория „Търговски вериги“ от общо 6 в сегмента генерира 69% от обема. „Онлайн магазините“ отчитат най-висок ръст спрямо миналата година, но е важно да отбележим, че голяма част от тях бяха „преместени“ в този сегмент в началото на февруари 2021-ва година:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-март 2020 г. и 2021 г.

На трето място в класацията на категориите е „Хранителни стоки“ с 12% дял от постигнатите GRP’s 30. През първо тримесечие на 2021-ва секторът отчита спад от 17% в сравнение с аналогичния период през 2020-та. През разглежданите периоди общо 30 подкатегории са били активни. Най-интензивно се рекламират продукти от подкатегория „Десертни блокчета“, а първите три подкатегории в сегмента формират едва 33% от общия обем:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-март 2020 г. и 2021 г.

По подобие на фармацевтиката, категория „Козметика“ остава стабилна с минимален ръст от 1% на отчетените GRPs 30 и запазва четвъртата позиция. Интересно е да се отбележи, че в тази категория традиционно най-рекламираните продукти като шампоани и балсами за коса, продукти за устна хигиена и козметика за лице бележат спад, но той напълно се компенсира от активирането на две пасивни през последните години подкатегории – „Тоалетни сапуни и дезинфектанти“ и „Козметика за тяло“, и от ръста в подкатегория „Боя за коса“. Общо 16 продуктови подкатегории са активни през разглежданите периоди, а първите три представляват 55% от обема на категория „Козметика“:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-март 2020 г. и 2021 г.

На пето място се нарежда категория „Напитки“. Това е една позиция по-нагоре, но като цяло отчетените GRPs 30 намаляват с 5% в сравнение с година по-рано. Динамиката в подкатегориите е голяма и силно се влияе от възможността хората да посещават заведения и да прекарват време извън дома. Категорията „Напитки“ е изградена от 12 подкатегории. Подкатегорията „Бира“ е безспорен лидер, следвана от „Газирани напитки“ и „Разтворимо кафе“. Трите водещи категории отчитат 73% дял от общия обем:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-март 2020 г. и 2021 г.

През първо тримесечие на 2021 всички останали категории реализират 26% от общия за пазара обем на база показател GRPs 30 и отчитат спад от 6% спрямо същия период година по-рано. В категорията „Други“ сме обобщили данните за още 19 категории, които съдържат в себе си 82 подкатегории, отчели активност през анализираните периоди.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.

Брутни рекламни инвестиции в ТВ през 2020-та сравнено с 2019-та година

Представяме ви кратък анализ на брутните рекламни инвестиции в ТВ за трите основни телевизионни канала, както и кумулативно за основните ТВ групи:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 1.01.2019-31.12.2020 г.

След силния старт и високата активност на рекламодателите в началото на 2020-та година, с обявяването на пандемията в средата на март 2020-та и въвеждането на извънредно положение в страната станахме свидетели и паническо спиране на кампании от голяма част от рекламодателите и отлагането им за неопределен срок. С настъпването на лятото и отхлабване на мерките, повечето рекламодатели осъзнаха, че най-правилното поведение е възможно най-бързо адаптиране на стратегията към новата реалност. С влизане във втората половина на 2020-та ситуацията се нормализира и дори даваше повод за оптимизъм и бързо възстановяване.

Анализирайки пазара на база брутни рекламни постъпления, безспорен лидер е бТВ и каналите от групата на BMG с ръст от 5.4% и отчетен обем от близо 953 млн. лева. На второ място по брутни рекламни приходи се нарежда Нова и представляваните от NBG телевизионни канали с ръст спрямо 2019-та година от 0.9% и отчетен обем от 832 мнл. лева. Разликата между двете групи е близо 121 млн лева или 12.7%. На трето място се подрежда TSH с представляваните от компанията нишови телевизионни канали, като бележи завиден ръст от 25.2%, но отчетените брутни инвестиции са едва 72 млн. лева. Коректно е да поясним, че ръстът на TSH се дължи на каналите, представлявани от групата, които през 2019-та година не се рапортуват от GARB Audience Measurement Bulgaria, както и на добавените в началото на 2020-та към портфолиото ѝ детските канали на Viasat. Държавната БНТ е единствената губеща ТВ група, като приходите ѝ от реклама намаляват през 2020-та 15.6% до 6.1 млн. лева.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.