Рекламата на компании за спортни залози в телевизионния ефир.

В последните няколко години рекламите на компаниите за спортни залози се утвърдиха и заеха своето  място сред най-активните рекламодатели в телевизия. Клипове с известни лица от българския шоу бизнес заливат ефира, приканвайки зрителите към спортни залози. Тази тенденция продължава и към днешна дата, като броят на рекламодателите расте. На графиката представяме постигнатите в категорията TRP’s 30” в целева група A 25-54 през 2019, 2020 и 2021 г., както и сравнение за периода януари-април на 2021 и на 2022 г.:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари 2019 – април 2022, целева група: А 25-54, Live TV.

През м. февруари 2020 г. най-голямата компания за спортни залози в страната – „Национална лотария“ преустанови дейност. Липсата на основен рекламодател се отразява на цялата категория и 2020 г. бележи спад от 61% спрямо 2019 г. Отпадането на „Национална лотария“ отваря възможност за навлизане в телевизия на редица конкуренти, а присъстващите в категорията реагират и през м. май 2020 г. WINBET, а малко по-късно и TELEMATIC INTERACTIVE (PALMS BET), засилват присъствието си. 2021 г. категорията бележи солиден ръст – 227% спрямо предходната година и 28% спрямо предкризисната 2019 година. През отминалата година в стремежа си за завземане на пазарен дял рекламодателите в категорията стартират все по-масирани кампании в почти всички телевизионни канали. За първите четири месеца от 2022 г. тенденцията от предходната година се запазва и дори се регистрира 4% ръст в постигнатите TRP’s 30” спрямо януари-април 2021 г.

На следващата графиката представяме ранкинг на най-големите компании в категорията на база постигнати TRP’s 30”:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари-април, 2021 и 2022 г., целева група: А 25-54, Live TV.

От данните се вижда, че BROBET LIMITED (www.efbet.com) и WINBET заемат челните места в класацията, въпреки че регистрират двуцифрен спад спрямо януари-април 2021 г. БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР се откроява с ръст от 193% и заема трета позиция. През първите месеци от 2021 г. този рекламодател концентрира излъчванията си предимно в групата от канали на BNT, но от септември 2021 г. започва излъчване и в каналите на двете водещи ТВ групи – BMG и NBG, като същевременно с това увеличава постигнатите TRP’s 30”. През 2022 г. в класацията се появяват новите рекламодатели BETANO BG и INBET GROUP, заедно със стартиралите в края на 2021 г. TOP BET и SESAME ONLINE. Рекламодателят с най-голям ръст е BWIN.

На следващата графика ви представяме дяловото разпределение в рамките на категорията през 2021 г. и за периода януари-април 2022 г.:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари 2021 – април 2022 г., целева група: А 25-54 Live TV

В настоящата година броят на активните участници в телевизия нараства от 8 на 10. Над 50% от постигнатите претеглени TRP’s 30“ и за двата представени периода са от първите две компании в категорията – BROBET LIMITED и WINBET. През януари-април 2022 г. БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР увеличава дела си с 6% и се нарежда на трета позиция. От своя страна TELEMATIC INTERACTIVE губи дял и с данните към м. април 2022 г. пада на седмо място. Делът на компаниите извън топ 3 расте от 16% на 31%, което е двоен ръст в сравнение с цялата 2021 г. Основният извод от представените данни е, че през настоящата година се наблюдава динамика в категорията, като големите и утвърдени рекламодатели губят дял за сметка на нови.

Ето как изглежда ТВ миксът в категорията „Спортни залози“:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари 2021 – април 2022 г., целева група: А 25-54 Live TV.

И през двата представени периода BMG привлича най-голям дял от инвестициите в категорията. За първите месеци на настоящата година ТВ групата дори увеличава със 7% дела си. Компаниите за спортни залози не липсват и в каналите, представлявани от TSH, но делът на групата е под 0,5% и за двата периода.

С отхлабването на Covid мерките спортните събития се завърнаха, създавайки благоприятни възможности пред компаниите за спортни залози. През ноември-декември 2022 г. се очаква и Световно първенство по футбол в Катар. Периодът на провеждане е необичаен и ще доведе до разместване на традиционните първенства, което със сигурност ще изостри конкурентната борба за присъствие в рекламните блокове на телевизиите.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.