Топ рекламодателите в БНТ 1, бТВ и Нова ТВ

Настоящата година започна убедително и затвърди прогнозите за позитивен тренд в медийните инвестиции. Голяма част от рекламодателите се убедиха, че в ситуация на пандемия или не, успешните брандове е необходимо да бъдат до своите клиенти и да им вдъхват кураж, напомняйки им за себе си. Към познатите и утвърдени компании-рекламодатели в ТВ се присъединиха и нови. Част от тях запълниха нишата, която „Националната лотария“ освободи и бързо се покатериха в ранкинга на най-големите рекламодатели. В настоящата тема разглеждаме топ рекламодателите във трите основни национални канала – БНТ 1, бТВ и Нова ТВ. Започваме представянето с топ 10 на рекламодателите в БНТ 1, като фокусът на нашия анализ са постигнатите претеглени TRP’s 30 в целева група, представляваща съвкупността от всички хора в страната на възраст между 25 и 54 години (A 25-54) за периода януари-май 2021 г.:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-май 2021. Целева груа: А 25-54.

През първите пет месеца от годината общият брой рекламодатели в БНТ 1 се покачва до 128, което е със 70 повече спрямо същия период на 2020-та. Рекламодателите в топ 10 са представители основно на три сектора – компании за спортни залози, представени от Brobet Limited, Български спортен тотализатор, Winbet и Telematic Interactive (Palms Bet), търговски компании, които промотират своите продукти основно чрез телепазарни рекламни форми – Skyshop и Studio Moderna, както и държавни институции и политически партии и формации. Интересно е да отбележим, че отчетените претеглени TRP’s 30 на първите десет рекламодателя представляват 67% дял от всички TRP’s 30 в канала за периода. В следващата таблица разширяваме бройката на рекламодателите до топ 20 и представяме развитието им спрямо аналогичния период за 2020 г.:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-май, 2020 и 2021. Целева груа: А 25-54.

В топ 20 за тази година впечатление прави големият брой на рекламодателите, които през януари-май 2020 г. не са били активни. Част от тях са следствие от проведените през април избори за народни представители в парламента. С най-голям ръст в отчетените резултати през наблюдаваните периоди се отличават Brobet Limited, Winbet и Porche Bulgaria, а със спад съответно Skyshop, Общинска застрахователна компания (ОЗК) и Първа инвестиционна банка (ПИБ). Важен факт е, че през периода януари-май 2021 г. постигнатите претеглени TRP’s 30 в БНТ 1 са със 152% над миналогодишните резултати за аналогичния период. Част от този ръст е се дължа на проведените избори, но по-същественият дял е акумулирана от агресивно навлезлите компании за спортни залози.

Продължаваме анализа с топ 10 на рекламодателите в бТВ:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-май 2021 г. Целева груа: А 25-54.

И тук, както при БНТ 1, броят на активните компании расте и достига 183, което е с 34 рекламодателя над миналата година или 23% повече. Рекламодателите, попадащи в топ 10 при бТВ са от разнородни категории – хранителни стоки (Ferrero), фармацевтика (Naturpharma, Sandoz, Stada Bulgaria), магазинна мрежа (Billa и Lidl), напитки (Carlsberg), спортни залози (Brobet Limited), козметика и битова химия (Henkel Procter & Gamble) и други. Общият дял, който акумулират отчетените от тях TRP’s 30, възлиза на 37% от общото за ТВ канала. Разширен състав на най-големите рекламодатели в бТВ, представяме в следващата таблица:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-май, 2020 и 2021. Целева груа: А 25-54.

С ръст над 50% се отличават Brobet Limited, Access Finance, Nobel Pharma и Naturpharma. Спад на телевизионната активност в бТВ регистрират Sanofi-Aventis Group, Reckitt Benckiser, Sandoz, Lidl, Kaufland, Ferrero и Procter & Gamble. Част от компаниите, които са имали присъствие в ТВ канала през периода януари-май 2020 г., но през настоящата година липсват в ефира на бТВ са Studio Moderna, Български спортен тотализатор, Coca-Cola, Aflofarm и други по-малки участници.

Един от основните изводи, който можем да направим е, че началото на 2021 г. се оказва по-добро за бТВ в сравнение с това през 2020 г. и отчитаме ръст от 17% спрямо релевантния период от миналата година.

Завършваме представянето с десетте най-големи рекламодатели за първите пет месеца на 2021-ва в Нова ТВ:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-май 2021. Целева груа: А 25-54.

Броят на активните рекламодатели в Нова ТВ също нараства – от 203, през първите пет месеца на 2020 г., до 233 през 2021 г. И тук рекламодателите, попадащи в топ 10, са с разнообразен характер на основната си дейност. Компаниите от топ 10, които са активни в ефира на Нова ТВ, но отсъстват от ефира на основния конкурент бТВ към май 2021-ва са Studio Moderna, Skyshop, Coca-Cola и GlaxoSmithKline. Общият дял на TRP’s 30 на десетте най-големи компании в Нова ТВ е в размер на 27% от отчетената стойност за всички рекламодатели в ТВ канала. В таблицата може да откриете повече информация за топ 20 в Нова ТВ и промените, настъпили през настоящата година:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-май 2020-2021. Целева груа: А 25-54.

Над 100% ръст регистрират Coca-Cola, Brobet Limited, Kamenitza, Bella и Studio Moderna. От друга страна, Vivacom, Fortex, GlaxoSmithKline, P&G, Nestle, Ficosota Syntez и Natur Product отчитат спад спрямо аналогичния период през 2020 г. Като цяло, акумулираните от всички рекламодатели в Нова ТВ TRP’s 30 нарастват с 8% спрямо същия период на изтеклата година.

И за финал ви представяме разпределение на рекламните инвестиции на базата претеглени TRP’s 30 за всички ТВ канали, за които се рапортуват данни:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: януари-май, 2020 и 2021. Целева груа: А 25-54.

От представените графики е видно, че за сравняваните периоди пазарът расте с 14%. БНТ 1 увеличава отчетените TRP’s 30 със завидните 152%. Ръстът на Нова ТВ е най-нисък спрямо целия пазар, което води до свиване на нейния дял с 2% през първите пет месеца на настоящата година. Ръстът на пазара от началото на годината затвърждава позитивните нагласи и ни дава основание да гледаме оптимистично към оставащата част от годината.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.