Най-големите рекламодатели в телевизионните групи през 2021 г.

Отминалата 2021 г. затвърди прогнозата за положителен тренд в медийните инвестиции и в частност в телевизия. Рекламодателите продължиха да са на екран, следвайки все по-смело стратегията си в желанието да постигнат заложените цели. Появиха се и нови участници, като например BIGBANK, TOP BET (www.8888.bg), LENIDI (DELIRIUM EXCLUSIVE BOUTIQUE и www.scarletbeauty.bg), а други възобновиха телевизионното си присъствие – PROFILINK, BESTA MED, LAVAZZA, BALKAM (SANTOS и SPETEMA), RUBELLA, FERRATUM, CREMIO (MY DAY) и др. Не липсваха и такива, които през 2021 г. спряха комуникация – SERVIER (DETRALEX), DANHSON (REFIGERANS и MAGNESIUM B6 FORTE) и т.н. Годината за най-големите телевизионни групи приключи с ръст и на графика представяме сравнение на постигнатите TRP’s 30” за 2021 г. и 2020 г. за целева група A 18-49:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: 2020 г. и 2021 г., Live TV.

От данните на графиката се вижда, че през 2021 г. NBG задържа лидерската позиция, реализирайки с 10% повече TRP’s 30” в сравнение с 2020 г. BMG с близо 4 пъти по-малко телевизионни канала в портфолиото си е втора, отчитайки с 27% по-малко претеглени TRP’s 30“ в сравнение с NBG. BMG регистрира и по-малко увеличение на база TRPs 30” си в сравнение с предходната година – 8%. ТВ каналите, представлявани от TSH, бележат най-висок ръст между частните ТВ групи – 12%. През отминалата година групата разшири портфолиото си с детски канали като Cartoon Network, Duck TV и Boomerang, което води и до по-голям обем реализирани TRP’s 30”. През 2021 г. станахме свидетели на дългоочаквани спортни събития като Европейското първенство по футбол и летните олимпийски игри в Токио. Въпреки, че и двете бяха излъчени паралелно в няколко медии, спортните събития от най-висок ранг са запазена марка за BNT и допринесоха за забележителния ръст на държавната медия през 2021 г. – 61% спрямо 2020 г. На графиката проследяваме резултатите и на всички канали, които не са част от медийни групи под името „Други“. През 2021 г. ГАРБ прекратява отчитането на рекламата в Планета ТВ и Фен ТВ, част от групата през 2020 г., но въпреки това цялостното представяне на „Други ТВ канали“ е с ръст от 12%.

За повече обективност и яснота предлагаме и списък на телевизионните канали във всяка от ТВ групите:

Разпределение на ТВ каналите по ТВ групи

Следващите графики представят дела на всяка една от разглежданите ТВ групи спрямо достигнатите претеглени TRP’s за 2020 г. и 2021 г.:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: 2020 г. и 2021 г., Live TV.

През 2021 г. BMG губи от своя дял 0,6%, което е за сметка на останалите ТВ групи и най-вече в полза на държавната BNT.

Продължаваме с информация за най-големите рекламодатели по ТВ групи спрямо постигнатите TRP’s 30 в целева група А 18-49 за 2020 г. и 2021 г.:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: 2020 г. и 2021 г., Live TV.

Разнообразното портфолио от канали на NBG привлича рекламодатели от всички сектори. С най-голям ръст в достигнатите в ТВ групата претеглени TRP’s 30” сред големите рекламодатели се отличават COCA COLA Co. и NATURPHARMA. В противовес на пазарния тренд, отчитайки спад, са PROCTER & GAMBLE, FICOSOTA SYNTEZ и GLAXO SMITH KLINE, които намаляват инвестициите си в групата в сравнение с 2020 г. Обръщаме внимание, че от класацията са изключени търговците, промотиращи стоките си чрез т.нар. „телепазарни рекламни форми“, заради специфичната форма на комуникация. Десетте най-големи рекламодатели в NBG формират 25,2% от резултатите, а групата на „Други“ расте с 9% през 2021 г. и достига 74,8%. През 2021 г. рекламодателите извън топ 10 В ТВ групата са 420 на брой, а през 2020 г. са 468 или с 10% по-малко.

Следващата таблица представя топ 10 на рекламодателите в каналите на BMG:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: 2020 г. и 2021 г., Live TV.

През 2021 г. от портфолиото на BMG отпада Cartoon Network, но въпреки това медията отчита 8%-ов ръст. Списъкът на 10 най-големи рекламодатели се запазва като напред в класацията излизат NATURPHARMA, BILLA, HENKEL, KAUFLAND и SANDOZ – представители на фармацевтика, козметика, битова химия и хранителни вериги. Със спад в достигнатите претеглени TRP’s в групата са FERRERO, CARLSBERG, LIDL, PROCTER & GAMBLE, както и STADA/WALMARK. Резултатите на топ 10 се равняват на 36,8% от постигнатото в групата, като останалата част от рекламодателите бележи общ ръст от 10% спрямо 2020 г. През 2021 г. рекламодателите извън класацията на топ 10 наброяват 271, а през 2020 г. – 244 или с 11% повече.

Представяме и топ 10 на рекламодателите в каналите, представлявани от TSH:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: 2020 г. и 2021 г., Live TV.

Въпреки отпадането на Канал 3 от края на 2020 г., групата разширява портфолиото си през 2021 г. с Cartoon Network, Duck TV и Boomerang, с което запълва всички детски възрастови групи. Промените водят до появата на COMSED в топ 10, които регистрират 80% ръст на постигнатите в TSH претеглени TRP’s 30“. Промените в медийната среда водят до сериозен трицифрен ръст при рекламодатели като ABOUT YOU, COCA COLA Co. и KAMENITZA. Рекламодателите със спад в постигнатото са PROCTER & GAMBLE, GLAXO SMITH KLINE и RECKITT BENCKISER. През 2021 г. групата на „Други“ расте с 10% и представлява 69,2% от общите резултати в TSH. Рекламодателите извън класацията наброяват 380 през 2021 г., а през 2020 г. – 322, което представлява ръст от 18%.

Приключваме краткия обзор с информация за топ 10 в BNT:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: 2020 г. и 2021 г., Live TV.

Както вече се убедихме от първата графика, 2021-ва година се оказва успешна за BNT и медията бележи 61% повече TRP’s 30” в сравнение с 2020 г. Най-големите рекламодатели в класацията са представители на компаниите за спортни залози, държавни институции и политически партии и формации, автомобили и застрахователи. Тук е важно да отбележим, че от топ 10 са изключени търговците, които промотират стоките си чрез т.нар. „телепазарни рекламни форми“. Излъчените спортни събития през 2021 г. привличат допълнително рекламодатели от областта на спортните залози, а проведените парламентарни и президентски избори действат благоприятно за медията привличайки политически партии и формации. Важно е да споменем, че BNT е групата с най-нисък дял на категорията „Други“ – 54,4%. През 2021 г. рекламодателите извън класацията са 240, а през 2020 г. – 142 или с 69% повече.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.