Как се промени категория „Финансови услуги“ през 2021 и кои са най-големите рекламодатели в нея?

Една от категориите, които претърпя най-голяма промяна през последната година несъмнено е „Финансови услуги“. Традиционните банкови институции започнаха да рекламират своето виртуално преобразяване, а новите компании за бързи кредити показаха, че одобрението и отпускането на кредит е по-лесно от всякога. Ако появата на Covid  направи хората по-предпазливи спрямо финансите си, то със задълбочаването на пандемията все повече рекламодатели от категорията започнаха да приканват зрителите да не спират плановете си и да продължават да мечтаят смело. На следващата графика представяме промяната на „Финансови услуги“ през периода януари-ноември 2021 г. спрямо аналогичния период през 2020 г.:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари-ноември, 2021 г. и 2020 г.

От данните се вижда, че категория „Финансови услуги“ увеличава брутните си инвестиции с 52%, а постигнатите претеглени GRP’s в целева група A 25-54 с 24%. Това увеличение отрежда на „Финансови услуги“ постоянно присъствие сред топ 10 на категориите през 2021 г. От следващата графика става ясно, че десетте най-големи рекламодатели в сферата на „Финансовите услуги“ заемат 63% от претеглените GRP’s 30:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари-ноември 2021 г.

От детайлите в сравнителната таблица става ясно, че преобладаващата част от рекламодателите увеличават инвестициите си през 2021 г., като единствените компании със спад са „Globex Finance“ (Credissimo и Maxo.bg), „Първа Инвестиционна банка“ и „Нет Кредит“:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари-ноември, 2021 г. и 2020 г.

Новите имена в топ 10 на категорията са „BNP Paribas Personal Finance” и „Postbank/Eurobank”. С най-забележим ръст се отличава “BNP Paribas Personal Finance” – 135% повече GRP’s 30” през настоящата година, в сравнение с предходната. Компанията отново популяризира кредитните си услуги, като основното послание са атрактивните  лихвени проценти и фиксираните условия за ползване. „Visa International” и „Postbank / Eurobank” също се отличават с голям ръст. Комуникацията, на която залага „Visa International” през 2021 г., е възможността притежателите на карта Visa да спечелят награда при ползването на безконтактната им услуга. През 2020 г. „Postbank/Eurobank” концентрира телевизионните си активности изцяло върху потребителските си кредити и върху услугата за обединение на всички клиентски задължения. През настоящата година компанията добавя към комуникацията и жилищните си кредити, като приканва зрителите да „създадат дом за своите мечти“.

С висок ръст на постигнати резултати се отличава и частта на „Други“ – 41% над достигнатите GRP’s 30” за периодa януари-ноември 2020 г., включвайки 29 участника, които сформират малко повече от 1/3 от категорията. През 2021 г. в „Други“ влизат  вече 42 компании, от които най-големите нови участници са дигиталната банка за кредити „BIGBANK“, новата финансова платформа за доходност без заплащане на комисионна „IUVO GROUP“. В това обединение присъства още  „FERRATUM“ с подновената комуникация, „DATAMAX SYSTEM HOLDING“, познати с името Easy Pay и други, които са изброени на графиката:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари-ноември, 2021 г.

Най-големите подкатегории на „Финансови услуги“, които се рекламират в ТВ, са представени на следващата графика:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: януари-ноември, 2020 г. и 2021 г.

Съвсем ясно личи, че кредитите продължават да държат най-голям дял от рекламираните финансови услуги и за периода януари-ноември 2021 г. отчитат ръст от почти 25%. На втора позиция са различните видове карти – кредитни и дебитни, които предлагат привлекателни условия за своите ползватели. Тази подкатегория бележи ръст от 34% през настоящата година, а най-голямо увеличение на постигнатите GRP’s 30” отчита сегментът на „Финансови посредници“ – плюс 197%.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.