„Стани богат“ е безспорен лидер сред ТВ игрите в националния ефир.

Години наред телевизионните игри са неделима част от съдържанието на най-гледаното време на националните телевизии. По традиция събират цялото семейство пред малкия екран, а разнообразният им профил намира почитатели сред всички възрасти. Към настояща дата и трите национални телевизии разчитат на телевизионни игри преди централните емисии на новините си – „Семейни войни“ по Нова ТВ, „Последният печели“ по БНТ 1 и завърналата се в края на миналата година в ефира на бТВ „Стани богат“. Повече от две десетилетия играта „Стани богат“ забавлява българските зрители – първо в ефира на Нова ТВ до 2014-та година, след четиригодишно прекъсване се мести в ефира на БНТ 1 където не успява да се наложи и в средата на 2019-та година отново спира, за да се завърне в ефира на бТВ в края на миналата година. На графиката представяме данни за достигнатия средноседмичен рейтинг на ТВ игрите сред аудиторията на възраст между 25 и 54 години (А 25-54):

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 20.12.2021-04.03.2022 г. Live TV.

Още от първата седмица в ефира „Стани богат“ привлича интереса на зрителите и неоспоримо се настанява на 1-ва позиция в сегмента. На втора позиция е шоу програмата на Нова ТВ „Семейни войни“, излъчвана в същия часови сегмент. Предаването е емблематично за медията и се провежда под формата на семеен куиз, за който не са необходими специални знания и умения. Всяка делнична вечер участниците в него търсят най-популярните отговори на въпроси, зададени предварително на 100 човека. През първите разглеждани седмици шоуто поддържа стабилен средноседмичен рейтинг над 6.5%, но от началото на 2022 г. разликата между него и „Стани богат“ се задълбочава в полза на бТВ. БНТ 1 също предлага алтернатива на своите зрители – забавно познавателното куиз шоу „Последният печели“. Концепцията на предаването с водещ Орлин Горанов е създадена специално за телевизията. Резултатите, които постига през разглеждания период, го подреждат на последно място по гледаемост, но е важно да уточним, че началният час на излъчването му съвпада с началото на централните новинарски емисии на другите две телевизии. Средноседмичните рейтинги на предаванията следват общата динамика на рейтингите на телевизиите през периода и в допълнение можем да заключим, че появата в ефир на „Стани богат“ резултира в намаляващ интерес към „Семейни войни“.

В следващите графики допълваме анализа с кратък аудиторен профил на трите предавания. Първият критерий е разпределение по възрастови групи:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 20.12.2021-04.03.2022 г. Live TV.

От данните можем да заключим, че с най-голям дял на детско-юношеската аудитория, както и на хората в активна възраст между 18 и 49 години е играта „Семейни войни“ на Нова ТВ. Възрастовите профили на „Стани богат“ по бТВ и на „Последният печели“ по БНТ 1 са сравнително сходни, като отличителното и за двете е по-високият процент на аудитория над 50 годишна възраст – над 66% и за двете програми.

Вторият критерий, по който сравняваме телевизионните игри, е пол на аудиторията:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 20.12.2021-04.03.2022 г. Live TV.

И трите предавания привличат в най-голяма степен дамската аудитория. Интересно е да отбележим, че шоуто с най-висок процент на мъжката част от зрителите е „Последният печели“, което е в унисон с общия аудиторен профил на БНТ 1. За сравнение можем да споделим, че през разглеждания период мъжете представляват малко над половината от общата аудиторията на БНТ 1 – 50.4%, докато в Нова ТВ те са 42.1% и при бТВ 41.2%.

На последната графика илюстрираме как се разпределят предпочитанията на зрителите според населеното място:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 20.12.2021-04.03.2022 г. Live TV.

С най-голям дял на зрители, както от София, така и от градовете, е телевизионната игра на БНТ 1. Алтернативите на бТВ и Нова ТВ се отличават с по-високи дялове на зрители от селата – около 28% от аудиторията на двете предавания. Това от своя страна е дял близък до отчетеното от НСИ за 2020 г. за населението на България, според чиито данни малко над 27% от хората живеят в селата.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.