Как се промени техническата обезпеченост и телевизионното потребление на домакинствата през 2021-ва?

Всяка година екипът на ГАРБ провежда представително проучване за структурата, медийното потребление и техническата обезпеченост на домакинствата в страната. Използваният метод за събиране на данни е структурирано face-to-face интервю, а задаваните в него въпроси са предварително съгласувани с експертите в областта. Получените данни се претеглят в съответствие с оценките на НСИ за населението на страната към м. декември 2020 г., гарантират представителност и се използват при ежегодната актуализация на структурата на пипълметричния панел.

В настоящата тема обръщаме внимание на някои акценти от този доклад. Първата графика визуализира количеството телевизионни приемници в домакинствата в страната с данни за последните три години:

Източник: Establishment Survey 2021, база: всички домакинства.

Най-голям процент от домакинствата в страната притежават един телевизор в дома си, следвани от тези с два. Общо 98.4% от домакинствата ползват телевизор, 0.4% гледат телевизия онлайн и 1.2% изобщо не гледат телевизия. През 2021-ва година леко намалява делът на домакинствата с един ТВ приемник и това е за сметка на увеличения брой приемници, а също така и на домакинствата, които не притежават телевизори.

По отношение типа на приемания телевизионен сигнал най-разпространен е платеният сателитен сигнал (37.5%), следван от кабелен сигнал (1% аналогов и 31.4% цифров), IPTV сигнал (23.3%), ефирен сигнал (5%) и свободен сателитен сигнал (1.1%). Домакинствата със смесен сигнал са 0.7%. За последните три години делът на домакинствата с IPTV се е удвоил, отнемайки дял от всички останали възможни начини за приемане на телевизионен сигнал:

Източник: Establishment Survey 2021, база: домакинства с активен телевизионен приемник.

Друг интересен акцент от изследването е проследяването на промяната в типа абонамент, който ползват домакинствата. Данните показват, че най-голям процент от тях избират стандартен абонамент (62.8%), следвани от тези с разширен (15.2%) и икономичен (7.5%). Останалата част от респондентите (14.5%) не знаят или не са абонати на платена телевизия. Впечатление прави, че намалява делът на домакинствата, които не ползват платена абонаментна услуга за телевизия. Намалява и делът на потребителите на икономичен абонамент.

Източник: Establishment Survey 2021, база: домакинства с активен телевизионен приемник.

Честота на гледане на телевизия при хората над 18 годишна възраст в страната е друг интересен акцент в проучването:

Източник: Establishment Survey 2021, база: респонденти на възраст 18+ г., живеещи в домакинства с активен телевизионен приемник.

Данните показват, че 92.8% от анкетираните ежедневно гледат телевизия, а 5.1% от тях посягат поне веднъж седмично към дистанционното управление. Въпреки, че през 2021 г. процентът на хората, които всеки ден отделят време за телевизия намалява в сравнение с 2020 г., нивото им остава над това за 2019 г. Разглеждайки данните е необходимо да отчетем и особеностите на 2020 г., през която появата на Covid затвори голяма част от хората в домовете им и това доведе до увеличено потребление на телевизия.

Натовареното ежедневие често принуждава телевизионните фенове да прибягват към т.нар. отложено гледане, което им позволява да превъртат до 7 дни назад програмата на голяма част от ТВ каналите с лекота и да избират само най-интересното за тях съдържание. Графиката илюстрира процента на домакинствата, които разполагат с тази услуга:

Източник: Establishment Survey 2021, база: домакинства с активен телевизионен приемник.

Все още остава висок делът на домакинствата без възможност за отложено гледане на телевизия – 57.8%, но опцията за превъртане назад на програмата на ТВ каналите е налице и вече над една четвърт от домакинствата я ползват в своето ежедневие.

През последните две години, белязани от присъствието на Covid, хората прекарват повече време у дома и често прибягват към телевизията, като източник на информация и забавление. Как това се отрази на местата извън дома, на които гледаме телевизия, показва следващата графика:

Източник: Establishment Survey 2021, база: респонденти на възраст 18+ г., живеещи в домакинства с активен телевизионен приемник.

И през трите разглеждани години най-голям процент от анкетираните споделят, че не гледат телевизия извън дома. След появата на Covid този процент се увеличава още повече за сметка на хората, които гледат телевизия дори докато са на гости, в заведение/клуб, на работното място или някъде другаде.

Прочуването предоставя информация и за много други сфери от нашето ежедневие, например: какви чуждоезични канали без превод на български език се гледат и колко често, използване на интернет у дома, кои са допълнителните ТВ услуги, ползвани от домакинствата, употреба на смартфоните извън разговорите, как респондентите прекарват свободното си време у дома и извън дома и т.н.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.