Промениха ли се навиците на слушане на радио?

Радиото е медия, която съпътства ежедневието на голяма част от населението. Популярната музика и интересните предавания по актуални теми намират своята аудитория в динамичното ежедневие. Ето защо този медиен канал е изключително популярен сред икономически активното население. Предимствата му често се използват за анонсиране на събития, тактически и промоционални кампании. За да надникнем в навиците на радио слушателите и да използваме пълноценно медията, анализирахме няколко ключови показатели, като обхват (Reach), брой прекарани минути в слушане на радио и място, на което тя се потребява.

Първият индикатор, който разгледахме детайлно, е средно месечният обхват (Reach), който достига радиото за месец март 2021 за три основни групи – хора на възраст от 15 до 69, от 18 до 34 и от 25 до 54 години, разделени по пол, общо за страната и живеещи в градовете:

Източник: ГАРБ. Период: март 2021 г.

В широката целева група A 15-69 радиото постига 89% средно месечно покритие. В данните за март 2021 се отличава високото средно месечно покритие, което медията достига сред по-младите и икономически активни групи A 18-34 – 93,6% и А 25-54 – 93,2%. Обхватът, който се постига и от двете е приблизително с 5% над този в широката целева група A 15-69.

Мъжете се оказват по-запалени фенове на радиото и покритието, което постига медията сред тях е по-високо и сред трите възрастови групи, сравнени с жените. Най-силно изразена е разликата между мъжете и жените на възраст 15-69 години. В тази възрастова категория радиото постига със 7% по-висок обхват сред мъжката аудитория в сравнение с женската. От представените на графиката данни можем да направим извод, че радиото постига по-висок обхват сред градската аудитория.

Друг интересен показател, разкриващ навиците на аудиторията, е времето, което тя прекарва в слушането на радио. Появата на Covid-19 доведе до промяна в потреблението на всички медии. При радиото най-голямо отражение оказа пренасянето на офиса в дома, както и по-рядкото използване на личните и обществените превозни средства. Дали обаче затварянето у дома води до спад в радио слушаемостта ни показва следващата графика, проследяваща минутите, които отделяме средно на ден:

Източник: ГАРБ. Период: януари 2019-март 2021 г.

Първите два месеца от 2020 започват с данни близки до тези на релевантните им месеци през 2019. Март 2020 се отличава както с първи локдаун за страната, така и с нарастващото желание за информираност сред населението. Промяната в начина на живот води до по-високо медийно потребление и това си проличава от 12% скок на времето, което прекарваме в слушане на радио. Тази тенденция продължава и през месеците април и май на 2020-та година, когато среднодневната слушаемост в минути продължава да расте, съответно с 9% и 4%. В периода юни-септември 2020 ситуацията в страната се нормализира и нивата се завръщат към тези от 2019, но с леки девиации. Положителен ръст се откроява и през октомври 2020, когато пандемичната обстановка в страната започва отново да се влошава и много хора предпочитат да останат в домовете си. През първо тримесечие на 2021 нивата са по-ниски в сравнение с миналогодишните, но радио програмите се стараят да задържат слушателите с интересни формати, игри и желание за диалог между радио водещи и слушатели.

До интересни изводи води и следващата графика, която показва как се променят навиците по отношение на мястото, на което аудиторията слуша радио:

Източник: ГАРБ. Период: януари 2020-март 2021 г.

През първите два месеца от 2020-та година радиото има най-високо дневно покритие в автомобила. Извънредната обстановка в страната през март 2020-та обръща тенденцията и хората заменят автомобила и офиса с домашната среда. Като следствие от случващото се, аудиторията променя навиците си и започва да потребява радио най-много у дома. Потреблението на работното място губи дял през годината, но от началото на 2021-ва отчита устойчив ръст. Същото се отнася и за слушането навън (в ресторант, кафе, магазин, на открито и т.н.), както и в обществен градски транспорт, които постепенно започват отново да привличат потоци от хора. На графиката сборът на процентите е по-голям от 100, тъй като в представеното проучване респондентите са посочвали повече от един начин на слушане.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.