Колко „струват“ гостите на рекламодателите?

От началото на годината NBG и TSH възобновиха отчитането на добавената аудитория от гости в рейтингите на телевизионните канали. Останалите ТВ групи за сега се въздържат да въведат тази методология за отчетност. Практиката не е нова за пазара, но с преминаването на всички телевизии към единна метрика на 1-ви май 2020-та година, тази функционалност се нуждаеше от подобрение и бе отложена във времето. Смисълът ѝ е да ни даде информация каква е добавената аудитория от гости и какъв процент доплащат рекламодателите към стандартната аудитория от живо и отложено гледане на телевизия.

С годините ежедневието става все по-динамично, свободното време, особено в по-големите градове, все по-оскъдно. Последните 12 месеца бяха белязани и с още ограничения във връзка с пандемията от COVOD-19. Интересно ни беше да анализираме каква е в проценти добавената ТВ аудитория от гости. За конкретния анализ се спряхме на аудитория „всички на възраст от 18 до 49 години“, която е наложена базова целева група за нашия пазар. Обединихме ТВ каналите спрямо групите, към които принадлежат или ги представляват и първо потърсихме зависимост, като разделихме деня на часови сегменти:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 01.01.-28.02.2021 г.

Обобщените данни за всички телевизии (TOTAL TV) изглеждат логични – преди обед и след полунощ гостите, които гледат телевизия са малко и добавената аудитория е в диапазона 0.23%÷0.29%. Тази допълнителна аудитория се увеличава в следобедните часове и най-вече в часовете след 19:00 до полунощ. В същото време, данните по ТВ групи разкриват една по-различна картина. Голяма част от гледащите телевизия гости са разпръснати между множеството малки нишови канали и това е характерно за всички часове от деня. При BNT изненадващо е да видим, че най-голям дял на добавената от гости аудитория е отчетена след полунощ. При BMG и NBG данните изглеждат балансирани в рамките на анализираните часови сегменти, но това е очаквано, тъй като двете ТВ групи имат около 75% дял от аудиторията А 18-49. Също така е видно, че добавената аудитория от „гости“ на възраст от 18 до 49 в групата на BMG е повече, в сравнение с NBG.

Полюбопитствахме дали „гостите“ предпочитат определени дни от седмицата и ето какво показват обобщените по ТВ групи данни:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 01.01.-28.02.2021 г.

Обобщено за всички телевизии, най-малко „гости“ се добавят към традиционната аудитория в сряда, а най-много в събота. И при този филтър на данните се наблюдава „изявеният“ интерес на гостите към по-малките нишови канали. Това е съвсем нормално с оглед на факта, че тези канали предлагат по-неангажиращо съдържание, предопределяйки възможността аудиторията да „раздвои“ вниманието си между събеседниците в компанията и телевизора. Прави впечатление, че BNT отново се различава от всички останали – добавената от гости аудитория в тази група е най-голяма в четвъртък, цели 0,56%. BMG отново отчита по-високи проценти на добавена аудитория спрямо NBG през всеки ден от седмицата.

Тъй като данните по ТВ групи са обобщени, решихме да обърнем внимание и на трите основни телевизии в страната BNT 1, bTV и Nova, привличащи и най-многобройна аудитория. И при този анализ визуализирахме данните първо по часови сегменти:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 01.01.-28.02.2021 г.

Добавихме визуализация на данните и по дни от седмицата:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 01.01.-28.02.2021 г.

Наблюденията при трите основни канала се припокриват с изводите, която отчетохме по-горе при обобщенията за ТВ групите.

За всички, които са любопитни да видят още и да интерпретират самостоятелно данните, предлагаме допълнителни визуализации в галерията. Някои от графиките със сигурност ще предизвикат недоумение и предполагат трудно обяснима динамика в предпочитанията на гостите и домакините.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.