Има ли промяна в зрителските навици по време на изолация?

В предходната статия екипът ни разгледа подробно промяната във времето, което прекарваме пред телевизора през различните етапи на изолация на седмична база. Основният извод, до който достигнахме е че телевизията става все по-чест избор за развлечение от хората. С цели 9% или с малко над 22 минути се увеличава среднодневното време, което цялото население на страната на и над четири годишна възраст отделя за телевизия през 2020 сравнено с 2019.

В настоящата тема даваме отговор на въпроса как е разпределено това „допълнително“ време за телевизия през различните етапи на деня. За да достигнем до него, сравнихме данните за рейтинга в целева група All 4+ по часове за осреднено за 2019 и за 2020:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 01.01.2019-31.12.2020 г.

От графиката се вижда, че всички часови пояси през 2020 отчитат по-висок рейтинг спрямо 2019. Нормалният динамичен ден на работещите и учещите започва в ранните часове на деня, когато стартират и първите информационни блокове на водещите телевизии. През последната година тази тенденция се променя. Сериозният ръст в гледаемостта започва от 08:00ч и продължава през целия ден. Това е напълно логично, имайки предвид, че изолацията ни остави у дома и води до по-високи нива в гледането на телевизия именно през часовете, в които традиционно сме навън. С 12% се увеличава рейтингът на телевизионната програма през активната част на деня между 06:00 и 18:00ч. В прайм тайм слота, между 18:00 и полунощ, тази цифра спада до 5%, но този часови пояс остава най-гледаното време, респективно с най-висок рейтинг. Висок растеж отбелязват малките часове на денонощието, в които хората продължават да намират интересно съдържание за гледане. От отчетените данни се вижда, че средно с 13% расте общият рейтинг между полунощ и 06:00. Обяснение за това е различният ритъм, който следва ежедневието на хората в изолация. Дистанцията от околния свят и дългият престой у дома ни карат да сливаме часовете на работа и почивка и изострят желанието ни да сме постоянно „включени“ за настъпващите промени отвън.

Пандемията, ограничените възможности за забавление извън дома и работата от вкъщи водят след себе си не само до по-дълго застояване пред телевизора, но и до повече хора, които запълват времето си пред малките екрани. За да проследим в каква степен телевизията печели различните групи от аудиторията в различните часове на деня, предлагаме на вашето внимание следната графика:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 01.01.2019-31.12.2020 г.

Анализирахме аудиториите по основни признаци като пол, тип населено място и икономическа активност. За да разберем каква е настъпилата промяна в консумацията на телевизия в различните части на деня, сравнихме достигнатия рейтинг от всяка група в конкретния часови слот през 2020 спрямо 2019.

Както вече стана ясно, дневният часови пояс бележи висок скок в гледаемостта най-вече при хората, които пандемията задържа у дома – икономически активната част от населението. Това обстоятелство влияе силно и на хората, населяващи столицата и в по-малка степен на живеещите в провинцията.

Телевизионната програма през деня е считана за по-интересна от женската аудитория, при която достигнатият рейтинг в диапазона между 06:00 и 18:00 расте с 13%.

Часовете в прайм-тайм, между 18:00 и 24:00 часа, по традиция се радват на най-висок зрителски интерес. И в този пояс резултатите в групата на икономически активните са с най-висок ръст – 8%. Тенденцията се запазва и за хората от София, но към тях се прибавят и хората от селата, които намират повече интересно съдържание в прайм-тайм през 2020 спрямо 2019. Предаванията в този часови диапазон се оказват по-харесвани и от дамите в сравнение с мъжете.

Малките часове на денонощието често биват пренебрегвани като време, в което хората са вече наситени от към информационно съдържание. През 2020 това твърдение се оспорва от цифрите, които показват голям ръст на рейтинга в часовете след полунощ. И тук групата на икономически активното население е с най-високи резултати, за разлика от икономически неактивното, чийто рейтинг също расте, но в по-умерени граници. Наложената изолация оказва най-силно влияние върху хората от столицата, които удължават в най-голяма степен телевизионния си ден. Интересно е да отбележим, че този часови пояс води до по-висок интерес сред мъжката аудитория в сравнение с жените. Ако програмата през активната част на деня е предпочитана от дамите, то предаванията след полунощ привличат в най-голяма степен мъжете и в тяхната група рейтингът расте средно с 14%.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.